Header Ads

Lời dịch bài hát My Heart Will Go On - Celine Dion

Anh sẽ mãi ở đây, ở trong trái tim em và em sẽ hát cho anh nghe bài hát này - My Heart Will Go On. Tình yêu thật kỳ diệu đúng không anh, nó chạm đến đôi ta và nó sẽ mãi ở đó cho đến khi đôi ta lìa khỏi cõi đời này.


Lời tiếng Anh và lời dịch

My Heart Will Go On 
Trái Tim Em Sẽ Không Ngừng Thổn Thức 

Every night in my dreams
Hằng đêm trong giấc mơ mình
I see you. I feel you.
Em nhìn thấy anh. Em cảm nhận được anh.
That is how I know you go on
Đó là cách em biết anh còn đó

Far across the distance
Băng qua khoảng cách
And spaces between us
Và không gian giữa đôi ta
You have come to show you go on
Anh đã tới để chỉ ra rằng anh còn đó

Near, far, wherever you are
Gần, xa, bất cứ nơi đâu anh hiện diện
I believe that the heart does go on
Em tin rằng trái tim này sẽ không ngừng thổn thức
Once more you open the door
Một lần nữa anh mở cánh cửa
And you're here in my heart
Và anh hiện diện trong tim em
And my heart will go on and on
Và trái tim em sẽ mãi thổn thức vì anh

Love can touch us one time
Tình yêu khẽ chạm đôi ta một lần
And last for a lifetime
Và kéo dài đến cả đời
And never go till we're gone
Và không bao giờ rời đi cho đến khi đôi ta lìa cõi đời

Love was when I loved you
Tình yêu là khi em yêu anh
One true time I hold to
Giây phút chân thật em giữ gìn
In my life we'll always go on
Trong đời em đôi ta sẽ luôn mãi bên nhau

Near, far, wherever you are
Gần, xa, bất cứ nơi đâu anh hiện diện
I believe that the heart does go on
Em tin rằng trái tim này sẽ không ngừng thổn thức
Once more you open the door
Một lần nữa anh mở cánh cửa
And you're here in my heart
Và anh hiện diện trong tim em
And my heart will go on and on
Và trái tim em sẽ mãi thổn thức vì anh

You're here, there's nothing I fear,
Anh ở đây, không có gì em phải sợ cả
And I know that my heart will go on
Và em biết trái tim em sẽ không ngừng thổn thức
We'll stay forever this way
Đôi ta sẽ mãi mãi cùng nhau thế này
You are safe in my heart
Anh an toàn trong trái tim em
And my heart will go on and on
Và trái tim em sẽ mãi thổn thức vì anh

No comments

Powered by Blogger.