Header Ads

Lời dịch bài hát When You Believe - Whitney Houston & Mariah Carey

Bạn đang vướng vào những khó khăn không thể giải quyết , bạn chưa tìm ra được lối thoát cho bài toán cuộc đời? Những lúc đó, hãy nhớ đến bài hát When You Believe nhé! Đừng từ bỏ, bởi vì như lời bài hát có nói rằng "khi bạn có lòng tin, bằng cách nào đó, bạn sẽ làm được".


Lời và lời dịch

When You Believe
Khi Bạn Có Lòng Tin

Many nights we prayed
Bao đêm chúng ta nguyện cầu
With no proof anyone could hear
Mà chẳng hề biết có người nghe thấu chăng
In our hearts, a hopeful song
Trong tim chúng ta, một bài ca hi vọng
We barely understood
Mà chúng ta đã nằm lòng

Now we are not afraid
Giờ đây chúng ta không còn sợ hãi
Although we know there's much to fear
Dẫu rằng chúng ta biết còn nhiều thứ để lo ngại
We were moving mountains long
Chúng ta băng qua những dãy núi dài
Before we knew we could, oh yes
Trước khi chúng ta biết rằng chúng ta có thể, ồ đúng thế

There can be miracles when you believe
Sẽ có phép màu khi bạn có lòng tin
Though hope is frail, it's hard to kill
Dẫu hi vọng có mong manh, nhưng thật khó mà mất đi
Who knows what miracles you can achieve
Ai biết được những phép màu mà bạn có thể vươn tới
When you believe, somehow you will
Khi bạn có lòng tin, bằng cách nào đó bạn sẽ làm được
You will when you believe
Bạn sẽ làm được khi bạn có lòng tin

Oh yeah, in this time of fear
Ồ yeah, trong thời khắc hoảng loạn
When prayer so often proves in vain
Khi lời cầu nguyện trở nên vô vọng
Hope seems like the summer birds
Hi vọng khác chi những cánh chim mùa hè
Too swiftly flown away
Nhanh chóng bay vụt mất đi
Yet now I'm standing here
Giờ tôi đứng ở đây
My heart's so full, I can't explain
Trái tim ngập tràn, tôi không thể giải thích được
Seeking faith and speaking words
Tìm kiếm niềm tin và nói ra những lời
I never thought I'd say
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nói

There can be miracles when you believe
Sẽ có phép màu khi bạn có lòng tin
Though hope is frail, it's hard to kill
Dẫu hi vọng có mong manh, nhưng thật khó mà mất đi
Who knows what miracles you can achieve
Ai biết được những phép màu mà bạn có thể vươn tới
When you believe, somehow you will
Khi bạn có lòng tin, bằng cách nào đó bạn sẽ làm được
You will when you believe
Bạn sẽ làm được khi bạn có lòng tin

They don't always happen when you ask
Không phải lúc nào chúng cũng xảy ra khi bạn cầu xin
And it's easy to give in to your fear
Và thật dễ dàng để đầu hàng nỗi sợ
But when you're blinded by your pain
Nhưng khi bạn bị che mờ bởi cơn đau
Can't see your way clear through the rain
Thì không tài nào thấy rõ được con đường dưới cơn mưa
A small but still resilient voice
Một giọng nói yếu ớt nhưng vẫn kiên cường
Says hope is very near, oh
Nói rằng hi vọng ở rất gần bên, ồ

There can be miracles when you believe
Sẽ có phép màu khi bạn có lòng tin
Though hope is frail, it's hard to kill
Dẫu hi vọng là mong manh, nhưng thật khó mà mất đi
Who knows what miracles you can achieve
Ai biết được những phép màu mà bạn có thể vươn tới
When you believe, somehow you will
Khi bạn có lòng tin, bằng cách nào đó bạn sẽ làm được
Somehow you will
Bằng cách nào đó bạn sẽ làm được
You will when you believe
Bạn sẽ làm được khi bạn có lòng tin

You will when you
Bạn sẽ làm được khi bạn
You will when you believe
Bạn sẽ làm được khi bạn có lòng tin
Just believe
Chỉ cần có lòng tin
I believe, I believe
Tôi tin, tôi tin rằng
Just believe
Chỉ cần có lòng tin
You will when you believe
Bạn sẽ làm được khi bạn có lòng tin

No comments

Powered by Blogger.