Header Ads

Những từ viết tắt tiếng Anh thông dụng

Khi bạn mua hàng, trên hoá đơn có từ VAT, đó là viết tắt của cụm từ value added tax,  nghĩa là thuế giá trị gia tăng. Khi bạn ra ATM rút hoặc gửi tiền, ATM là viết tắt của cụm từ automated teller machine, nghĩa là máy rút tiiền tự động. Trong tiếng Anh, có khá nhiều từ viết tắt như vậy, và bài viết này tổng hợp lại những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh mà bạn thường thấy.


AD: Anno domini - Sau công nguyên
AIDS: Acquired immuno deficiency syndrome - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
AKA: Also Known As - Còn được gọi là
am: Ante meridiem - Sáng
ASAP: As Soon As Possible - Sớm nhất có thể
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations - Hiệp hội các nước Đông Nam Á
ATM: Automated Teller Machine - Máy rút tiền tự động
BBC: British Broadcasting Corporation - Thông Tấn Xã Liên Hiệp Anh
BC: Before Christ - Trước công nguyên
BRO: Brother - Người anh em
BTW: By The Way - Nhân tiện, tiện đây
CEO: Chief Executive Officer - Giám đốc điều hành
Cuz: Because -
DoB: Date of Birth - Ngày sinh nhật
Dr: Doctor - Tiến sỹ
EQ: Emotional quotient - Chỉ số cảm xúc
etc: Et cetera - Vân vân
EU: European Union - Liên minh Châu Âu
FAQ: Frequently Asked Question - Những câu hỏi thường gặp
FYI: For Your Information - Thông tin cho bạn
HIV: human immunodeficiency virus - virus gây suy giảm miễn dịch ở người
HR: Human Resources - Nhân sựi.e: Id est = that is - Có nghĩa là
IQ: Intelligence quotient - Chỉ số thông minh
JK: Just kidding - Đùa thôi mà
Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích
LGBT: Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender: Những người đồng tính, song tính, chuyển giới
LMAO: Lauging My Ass Off – Cười tuột mông
LOL: Laughing out loud - Cười lớn
MBA: Master of Business Administration - Thạc sỹ quản trị kinh doanh
MC: Master of ceremony - Người dẫn chương trình
Mr:  Mister - Ông
Mrs: Mistress - Bà (danh hiệu chỉ một phụ nữ đã có chồng)
OMG: Oh My God - Lạy Chúa tôi, ôi trời ơi
PC: Personal Computer - Máy tính cá nhân
Ph.D: Doctor of Philosophy - Tiến sỹ
Plz: Please - Làm ơn
pm: Post meridiem - Chiều
PR: Public Relations - Quan hệ công chúng
P.S: Post Script - Tái bút
RIP: Rest In Peace - Mong yên nghỉ
SOS: Save Our Souls/Save Our Ship - Tín hiệu kêu cứu
Thx: Thank - Cảm ơn
UNESCO: The United Nation Educational, Scientific and Culture Organization - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc
USA: United States of America : Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ
VAT: Value added tax - Thuế giá trị gia tăng
VIP: Very important person - Nhân vật rất quan trọng

No comments

Powered by Blogger.