Header Ads

So sánh bằng trong tiếng Anh

Khi bạn muốn diễn tả một đối tượng có những đặc điểm giống như một đối tượng khác, thì tiếng Anh có những cấu trúc nào?  Bài viết này chính là giúp bạn trả lời câu hỏi này. Hi vọng thông qua bài viết, bạn sẽ không còn phải bối rối mỗi khi muốn sử dụng so sánh bằng. Nào, bây giờ học thôi!

1.  As + adj/adv + as 

Ví dụ với tính từ :
  • She is as beautiful as a movie star. (Cô ấy xinh đẹp như một ngôi sao điện ảnh.)
  • He is as tall as me. (Anh ấy cao bằng tôi.)
Ví dụ với trạng từ:
  • John runs as fast as an athlete (John chạy nhanh như một vận động viên.)
  • The new worker works as efficiently as other wokers. (Người công nhân mới làm việc hiệu quả như những công nhân khác.)

2. As + many/much + noun/ noun phrase + as 

Many dùng cho danh từ đếm được, còn much dùng cho danh từ không đếm được

Ví dụ 1:
  • Vung Tau has as many beautiful beaches as Nha Trang. (Vũng Tàu có nhiều bãi biển xinh đẹp như Nha Trang.)
→ Dùng many vì beach danh từ đếm được. Lưu ý là danh từ sau many phải luôn là dạng số nhiều

Ví dụ 2:
  • John earns much money as Tom. (John kiếm được nhiều tiền như Tom.)
→ Dùng much vì money là danh từ không đếm được.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong các cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh rồi. Hãy đặt các câu ví dụ để nắm bắt bài hơn nhé!

No comments

Powered by Blogger.