Header Ads

Tiếng Anh trang trọng và thân mật ( formal vs informal)

Tuỳ tình huống và đối tượng giao tiếp mà chúng ta sử dụng lối diễn đạt trang trọng (formal) hay thân mật (informal). Lối diễn đạt trang trọng được sử dụng trong những tình huống đòi hỏi tính nghiêm túc hoặc đối với những người mà chúng ta không biết rõ. Còn lối diễn đạt thân mật dùng trong những tình huống đàm thoại hằng ngày hoặc với những người mà chúng ta biết rõ ( bạn bè, người thân ). 

 Có một suy nghĩ sai lầm mà nhiều người mắc phải, đó là cho rằng khi viết thì sử dụng ngôn ngữ trang trọng, còn khi nói thì sử dụng ngôn ngữ thân mật. Thực tế, đúng là ngôn ngữ trang trọng xuất hiện nhiều trong văn viết hơn trong văn nói và ngược lại. Tuy nhiên, như bên trên đã nói, việc sử dụng lối diễn đạt nào là tuỳ thuộc vào tính chất của tình huống và đối tượng mà chúng ta giao tiếp. Ví dụ như là khi chúng ta viết nhưng là trong tình huống nhắn tin, chat chit với bạn bè thì ngôn ngữ thân mật là thích hợp, còn khi chúng ta viết đơn xin việc hay gửi email tới khách hàng thì hiển nhiên chúng ta cần phải sử dụng ngôn ngữ trang trọng. Hay khi nói, trong các cuộc họp hay trong một buổi thuyết trình, ngôn ngữ thân mật là không thích hợp mà cần sử dụng ngôn ngữ trang trọng. 

 Vậy làm sao để phân biệt được ngôn ngữ nào là trang trọng, ngôn ngữ nào là thân mật? Việc này chúng ta cần phải dựa vào cấu trúc ngữ pháp và từ vựng được sử dụng trong câu. 

1. Một số ví dụ dựa trên ngữ pháp 

- Trong câu có mệnh đề quan hệ, việc sử dụng đại từ quan hệ mang tính trang trọng hơn 
  • Do you know the man who are standing over there? (formal
  • Do you know the man standing over there? (informal
- Viết tắt thì không mang tính trang trọng 
  • He is not a good man. (formal
  • He isn't a good man. (informal

2. Một số ví dụ dựa trên từ vựng

- Purchase vs buy
Cùng nghĩa là mua nhưng purchase mang tính trang trọng còn buy thì ngược lại
  • She would like to purchase a new car. (formal)
  • She'd like to buy a new car. (informal)
- Inform vs tell
Cùng nghĩa là nói, thông báo nhưng inform mang tính trang trọng còn tell thì ngược lại
  • Please inform me when she arrives. (formal)
  • Tell me when she gets here.  (informal)No comments

Powered by Blogger.