Header Ads

Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, số 0 có khá nhiều cách đọc. Mỗi cách đọc số 0 lại tuỳ thuộc vào từng văn cảnh khác nhau nên ta cần phải nắm rõ các cách đọc số 0 tương ứng với từng văn cảnh cụ thể. Bài viết này chính là giúp các bạn làm điều đó.


Zero /ˈzɪrəʊ/


Đây có lẽ là cách đọc chúng ta quen thuộc nhất nhưng nó chỉ áp dụng trong hai trường hợp mà thôi.
Trường hợp thứ nhất, ta đọc là zero khi số 0 đứng một mình.
Trường hợp còn lại là khi chỉ có một số 0 đứng trước dấu thập phân.
Ví dụ: 
  • 0.4 -> Zero point four


Nought /nɔːt/


Khi số 0 đứng trước dấu thập phân, chúng ta còn cách đọc khác là nought.
Ví dụ: 
  • 0.4 -> Nought point four
Ngoài ra, chúng ta có thể đọc số 0 là nought khi nói có bao nhiêu số 0 trong một số
Ví dụ: 
  •  A billion is written with nine noughts. ( Một tỷ được viết với 9 số 0.)

Oh /əʊ/


Cách đọc số 0 này được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp.
Khi số 0 nằm trong số phòng, số điện thoại, số xe, số năm thì đọc là oh.
Ví dụ:
  • Năm 1909 -> Nineteen oh nine
  • Số phòng 404 -> Four oh four
  • Số điện thoại 0373 403 608 -> Oh three seven three, four oh three, six oh eight

Số 0 đứng ngay sau dấu chấm phẩy thì cũng đọc là oh.
Ví dụ: 
  • 3.05 -> Three point oh five

Love /lʌv/


Trong tỷ số của một séc tennis, ta đọc là love
Ví dụ: 
  • 30-0 -> Thirty love


Nil /nɪl/


Trong kết quả của một số trò chơi chẳng hạn như là tỷ số bóng đá, ta đọc là Nil
Ví dụ:
  • Chelsea beat AC Milan two nil. (Chelsea đánh bại AC Milan 2-0)

No comments

Powered by Blogger.