Header Ads

Lời dịch bài hát beautiful in white - Shane Filan

Beautiful In White là cảm xúc của chàng trai trong ngày hôn lễ. Ngước nhìn người con gái và cũng là vợ anh rạng ngời trong bộ váy cưới màu trắng, anh đã thốt lên "em trông thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng". Đó là lời khen và cũng là niềm hạnh phúc vô bờ của anh trong ngày trọng đại của cuộc đời.


Lời dịch

Beautiful In White
Xinh Đẹp Trong Bộ Đầm Trắng

Not sure if you know this
Không chắc là em biết điều này chưa
But when we first met
Nhưng khi lần đầu chúng mình gặp nhau
I got so nervous I couldn't speak
Anh căng thẳng đến mức không nói lên lời

In that very moment
Trong giây phút định mệnh đó
I found the one and
Anh đã tìm thấy mối lương duyên và
My life had found its missing piece
Đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu

So as long as I live I'll love you
Thế nên, còn sống là anh sẽ còn yêu anh
Will have and hold you
Sẽ có em và ôm em
You look so beautiful in white
Em trông thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
And from now to my very last breath
Và từ giờ đến khi trút hơi thở cuối cùng
This day I'll cherish
Anh sẽ khắc ghi ngày hôm nay
You trông look so beautiful in white
Em thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
Tonight
Tối nay

What we have is timeless
Điều chúng mình có là vĩnh hằng
My love is endless
Tình yêu của anh là vô tận
And with this ring I say to the world
Và với chiếc nhẫn này anh nói với thế giới rằng
You're my every reason
Em là lẽ sống của anh
You're all that I believe in
Em là tất cả điều anh tin tưởng
With all my heart I mean every word
Với tất cả lời từ tận đáy tim mình

So as long as I live I'll love you
Thế nên, còn sống là anh sẽ còn yêu anh
Will have and hold you
Sẽ có em và ôm em
You look so beautiful in white
Em trông thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
And from now to my very last breath
Và từ giờ đến khi trút hơi thở cuối cùng
This day I'll cherish
Anh sẽ khắc ghi ngày hôm nay
You trông look so beautiful in white
Em thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
Tonight
Tối nay

You look so beautiful in white
Em trông thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
So beautiful in white
Thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
Tonight
Tối nay

And if our daughter's what our future holds
Và nếu con gái chúng mình là điều tương lai chúng mình nắm giữ
I hope she has your eyes
Anh hy vọng con bé có đôi mắt của em
Finds love like you and I did
Tìm thấy tình yêu như anh và em có được
But when she falls in love we'll let her go
Nhưng khi con bé có được tình yêu, chúng mình sẽ để con bé rời đi
I'll walk her down the aisle
Anh sẽ dìu dắt con bé qua lối đi của lễ đường

She'll look so beautiful in white
Con bé sẽ thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
You look so beautiful in white
Em thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
So as long as I live I'll love you
Thế nên, còn sống là anh sẽ còn yêu em
Will have and hold you
Sẽ có em và ôm em
You look so beautiful in white
Em trông thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
And from now to my very last breath
Và từ giờ đến khi trút hơi thở cuối cùng
This day I'll cherish
Anh sẽ khắc ghi ngày hôm nay
You trông look so beautiful in white
Em thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
Tonight
Tối nay

You look so beautiful in white
Em trông thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
So beautiful in white
Thật xinh đẹp trong bộ đầm trắng
Tonight
Tối nay

No comments

Powered by Blogger.