Header Ads

Lời dịch bài hát Dance Monkey - Tones and I

Danh vọng, tiền tài có sức hút ma mị cỡ nào, liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi bản sắc của mình để có được chúng? Bạn có sẵn sàng biến mình thành dance monkey - con khỉ nhảy múa, có xác mà không hồn chỉ biết làm theo ý những người xung quanh để đổi lại được lời tung hô và cuộc sống trong nhung lụa không? Bài hát dance monkey của nghệ sỹ Tones and I nói về thực tại này, cụ thể là không ít nghệ sỹ ngày nay đang chạy theo những thứ phù phiếm mà đánh mất bản thân con người mình.


Lời dịch 

Dance Monkey
Con Khỉ Nhảy Múa

They say oh my god I see the way you shine
Họ nói "ôi trời, tôi thấy được cách bạn tỏa sáng
Take your hands my dear and place them both in mine
Hãy chìa tay bạn ra, bạn thân mến và đặt chúng lên bàn tay tôi này
You know you stopped me dead while I was passing by
Bạn biết mà bạn đã cứu tôi thoát chết trong khi tôi đang đi ngang qua
And now I beg to see you dance just one more time
Và giờ đây tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy múa thêm lần nữa
Ohhh I
Ồ tôi dõi theo
See you see you seen you every time
Dõi theo bạn mọi lần đấy
and oh my I, I like your style
Và ôi tôi thích phong cách của bạn
You, you make me make me make me wanna cry
Bạn thật sự làm tôi khóc điên lên được
And now I beg to see you dance just one more time
Và giờ đây tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy múa thêm lần nữa

So they say
Vậy nên họ nói
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Oh oh oh
Oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
Tôi chưa hề thấy bất kỳ ai nhảy như bạn trước đây
They say
Họ nói
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Eh eh eh
Eh eh eh
And when you’re done i'll make you do it all again
Và khi bạn xong, tôi sẽ bắt bạn làm nó lại

I said
Tôi nói
Oh my god I see you walking by
Ôi trời tôi thấy bạn đi ngang qua
Take my hands my dear and look me in my eyes
Cầm lấy tay tôi bạn thân mến và nhìn vào mắt tôi này
Just like a monkey I’ve been dancing my whole life
Khác chi con khỉ, tôi nhảy múa cả cuộc đời mình
But you just beg to see me dance just one more time
Nhưng bạn chỉ cầu xin để thấy tôi nhảy múa thêm lần nữa
Ooh I
Ồ tôi dõi theo
See you see you seen you every time
Dõi theo bạn mọi lần đấy
And oh my I, I like your style
Và ôi tôi thích phong cách của bạn
You, you make me make me make me wanna cry
Bạn thật sự làm tôi khóc điên lên được
And now I beg to see you dance just one more time
Và giờ đây tôi cầu xin được thấy bạn nhảy múa thêm lần nữa

So they say
Vậy nên họ nói
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Oh oh oh
Oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
Tôi chưa hề thấy bất kỳ ai nhảy như bạn trước đây
They say
Họ nói
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Eh eh eh
Eh eh eh
And when you’re done i'll make you do it all again
Và khi bạn xong, tôi sẽ bắt bạn làm nó lại
They say
Họ nói
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Oh oh oh, oh oh oh oh
Oh oh oh, oh oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
Tôi chưa hề thấy bất kỳ ai nhảy như bạn trước đây
They say
Họ nói
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Eh eh eh
Eh eh eh
And when you’re done i'll make you do it all again
Và khi bạn xong, tôi sẽ bắt bạn làm nó lại

Oooooo
Oooooo

So they say
Vậy nên họ nói
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Oh oh oh
Oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
Tôi chưa hề thấy bất kỳ ai nhảy như bạn trước đây
They say
Họ nói
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Eh eh eh
Eh eh eh
And when you’re done i'll make you do it all again
Và khi bạn xong, tôi sẽ bắt bạn làm nó lại
They say
Họ nói
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Dance for me
Hãy nhảy cho tôi xem nào
Oh oh oh, oh oh oh oh
Oh oh oh, oh oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
Tôi chưa hề thấy bất kỳ ai nhảy như bạn trước đây
They say
Họ nói
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Move for me
Hãy lắc lư cho tôi xem nào
Eh eh eh
Eh eh eh
And when you’re done i'll make you do it all again
Và khi bạn xong, tôi sẽ bắt bạn làm nó lại
All again
Thêm lần nữa

No comments

Powered by Blogger.