Header Ads

Lời dịch bài hát Fly Away - TheFatRat

Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào! Đó là câu hát được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất trong bài hát Fly Away của TheFatRat. Một bài hát mà bạn đã không nghe thì thôi, mà đã nghe rồi thì chỉ có nghiện không dứt, bấm nút replay không biết mệt mỏi. Vậy điều gì khiến cho bài hát này có sức hút ma mị như vậy, đó chính là âm nhạc tuyệt hảo cùng với lời bài hát siêu ý nghĩa mà bạn có thể xem bên dưới.

Lời dịch


Fly Away
Bay Xa

Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào
Come and fly away with me…
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào
Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào
Co-co-come and fly away with me…
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào

Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào
Come and fly away with me…
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào
Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào
Co-co-come and fly away with me…
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào

Don't you be afraid
Đừng sợ bạn hỡi
Everything will change
Mọi thứ rồi sẽ đổi thay
You and I
Bạn và tôi
Jumping off the edge
Cùng nhảy bật ra khỏi lằn ranh nào
They say dreamers never die
Mọi người vẫn nói những người mơ mộng không bao giờ chết đâu

So, come and fly
Vậy nên, lại đây và cùng bay nào
Come and fly
Lại đây và cùng bay nào
Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào

We're rising, we're falling
Chúng ta đang đi lên, chúng ta đang rơi xuống
We'll make it through
Chúng ta sẽ đạp bằng những trở ngại
We're climbing, we're soaring
Chúng ta đang trèo cao, chúng ta đang vụt bay
A thousand views
Cả ngàn quang cảnh hiện ra trong tầm mắt

We're rising, we're falling
Chúng ta đang đi lên, chúng ta đang rơi xuống
We'll make it through
Chúng ta sẽ đạp bằng những trở ngại
We're climbing, we're soaring
Chúng ta đang trèo cao, chúng ta đang vụt bay
A thousand views
Cả ngàn quang cảnh hiện ra trong tầm mắt

Somewhere by the emerald sea
Một nơi nào đó gần biển xanh màu lục bảo
Where the moon and water meet
Nơi mà trăng và nước gặp nhau
Somewhere close to harmony
Một nơi nào đó gần gũi với sự hài hòa
When the world is sound asleep
Khi mà cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ

Something's gonna bring a change
Một điều gì đó sẽ mang theo sự chuyển đổi
Journeys we are meant to take
Những chuyến hành trình mà chúng ta đang đi
Something at the edge of space
Một thứ gì đó tại rìa không gian
Calling us to fly away
Gọi chúng ta bay vút tới

Don't you be afraid
Đừng sợ bạn hỡi
Everything will change
Mọi thứ rồi sẽ đổi thay
You and I
Bạn và tôi
Jumping off the edge
Cùng nhảy bật ra khỏi lằn ranh nào
They say dreamers never die
Mọi người vẫn nói những người mơ mộng không bao giờ chết đâu

So, come and fly
Vậy nên, lại đây và cùng bay nào
Come and fly
Lại đây và cùng bay nào
Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào

We're rising, we're falling
Chúng ta đang đi lên, chúng ta đang rơi xuống
We'll make it through
Chúng ta sẽ đạp bằng những trở ngại
We're climbing, we're soaring
Chúng ta đang trèo cao, chúng ta đang vụt bay
A thousand views
Cả ngàn quang cảnh hiện ra trong tầm mắt

We're rising, we're falling
Chúng ta đang đi lên, chúng ta đang rơi xuống
We'll make it through
Chúng ta sẽ đạp bằng những trở ngại
We're climbing, we're soaring
Chúng ta đang trèo cao, chúng ta đang vụt bay
A thousand views
Cả ngàn quang cảnh hiện ra trong tầm mắt

Come and fly away
Lại đây và cùng bay thật xa nào
Come and
Lại đây và
Come and fly away
Lại đây và cùng bay thật xa nào
Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào

Come and fly away
Lại đây và cùng bay thật xa nào
Come and
Lại đây và
Come and fly away
Lại đây và cùng bay thật xa nào
Come and fly away with me
Lại đây và cùng bay thật xa với tôi nào

Something's gonna bring a change
Một điều gì đó sẽ mang theo sự chuyển đổi
Journeys we are meant to take
Những chuyến hành trình mà chúng ta đang đi
Something at the edge of space
Một thứ gì đó tại rìa không gian
Calling us to fly away
Gọi chúng ta bay vút tới

No comments

Powered by Blogger.