Header Ads

Lời dịch bài hát I Have Nothing - Whitney Houston

Bằng giọng hát tuyệt hảo của mình, nữ danh ca Whitney Houston đã để lại cho những người yêu thích âm nhạc những bản tình ca bất hủ trong đó phải kể đến bài I have nothing. Ra đời vào năm 1993, bài hát đã tạo nên sự xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng âm nhạc và nhận được nhiều đề cử âm nhạc danh giá.


Lời dịch

I Have Nothing
Em Không Có Gì

Share my life, take me for what I am
Hãy sẻ chia với cuộc đời em, hãy chấp nhận em như em vốn thế
'Cause I'll never change all my colours for you
Vì em sẽ không bao giờ thay đổi bản sắc mình vì anh đâu
Take my love, I'll never ask for too much
Hãy nhận lấy tình yêu của em, em sẽ không bao giờ đòi hỏi quá nhiều
Just all that you are and everything that you do
Chỉ cần đó là anh và đó là mọi thứ anh làm

I don't really need to look very much further
Em không cần phải nhìn đâu xa
I don't wanna have to go where you don't follow
Em không muốn đến những nơi mà không có anh theo cùng
I won't hold it back again, this passion inside
Em sẽ không giữ kín trong lòng nữa, nỗi nhớ thương này
Can't run from myself
Không thể nào chạy trốn bản thân được nữa
There's nowhere to hide
Không còn chỗ để mà trốn tránh

Don't make me close one more door
Đừng bắt em phải đóng cửa nữa
I don't wanna hurt anymore
Em không muốn tổn thương thêm chút nào
Stay in my arms if you dare
Hãy nằm trong lòng tay em nếu anh có dũng khí
Or must I imagine you there
Hoặc em buộc phải tưởng tượng ra anh ở đó
Don't walk away from me…
Đừng rời xa khỏi em
I have nothing, nothing, nothing
Em không có gì cả
If I don't have you, you, you, you, you
Nếu em không có anh

You see through right to the heart of me
Anh nhìn thấu rõ trái tim em
You break down my walls with the strength of your love
Anh phá vỡ bức tường chắn của em với sức mạnh tình yêu của mình
I never knew love like I've known it with you
Em chưa hề biết tình yêu nào như tình yêu em dành cho anh
Will a memory survive, one I can hold on to
Liệu một ký ức nào sẽ còn lại, thứ mà em có thể khắc cốt ghi tâm ấy 

I don't really need to look very much further
Em không cần phải nhìn đâu xa
I don't wanna have to go where you don't follow
Em không muốn đến những nơi mà không có anh theo cùng
I won't hold it back again, this passion inside
Em sẽ không giữ kín trong lòng nữa, nỗi nhớ thương này
Can't run from myself
Không thể nào chạy trốn bản thân được nữa
There's nowhere to hide
Không còn chỗ để mà trốn tránh
Your love I'll remember forever
Tình yêu của anh em sẽ nhớ mãi

Don't make me close one more door
Đừng bắt em phải đóng cửa nữa
I don't wanna hurt anymore
Em không muốn tổn thương thêm chút nào
Stay in my arms if you dare
Hãy nằm trong lòng tay em nếu anh có dũng khí
Or must I imagine you there
Hoặc em buộc phải tưởng tượng ra anh ở đó
Don't walk away from me…
Đừng rời xa khỏi em
I have nothing, nothing, nothing
Em không có gì cả

Don't make me close one more door
Đừng bắt em phải đóng cửa nữa
I don't wanna hurt anymore
Em không muốn tổn thương thêm chút nào
Stay in my arms if you dare
Hãy nằm trong lòng tay em nếu anh có dũng khí
Or must I imagine you there
Hoặc em buộc phải tưởng tượng ra anh ở đó
Don't walk away from me…
Đừng rời xa khỏi em
I have nothing, nothing, nothing
Em không có gì cả
If I don't have you, you
Nếu em không có anh
If I don't have you, oh, ooh, ooh
Nếu em không có anh

No comments

Powered by Blogger.