Header Ads

Lời dịch bài hát Until You - Shayne Ward

Until You của Shayne Ward là lời bày tỏ cảm xúc của chàng trai gửi đến người con gái anh thương. Đối với anh, nàng là tuyệt nhất, nàng đã đưa anh bước sang một trang mới tuyệt vời hơn mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.


Lời Dịch

Until You
Đến Khi Em Xuất Hiện

Baby life was good to me
Em yêu, cuộc đời thật tử tế với anh
But you just made it better
Nhưng em còn khiến nó tuyệt hơn
I love the way you stand by me
Anh yêu cái cách mà em kề bên anh
Through any kind of weather
Vượt qua mọi trở ngại
I don't wanna run away
Anh không muốn chạy trốn đâu
Just wanna make your day
Chỉ muốn làm cho em hạnh phúc
When you feel the world is on your shoulders
Khi em cảm nhận thế giới nặng trĩu bờ vai
Don't wanna make it worse
Đừng khiến nó tệ hơn
Just wanna make us work
Hãy cùng nhau vượt qua nhé
Baby tell me I will do whatever
Em yêu, nói với anh đi, anh sẽ làm bất cứ điều gì

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Cứ như là không một ai biết anh cho đến khi em biết anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Cứ như là không một ai yêu anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Cứ như là không một ai chạm đến anh cho đến khi em chạm đến anh
Baby nobody, nobody, until you
Em yêu, không một ai, không một ai, cho đến khi em xuất hiện

Baby it just took one hit of you now I'm addicted
Em yêu, chỉ cần một đòn của em đã khiến anh mê mẩn
You never know what's missing
Em không bao giờ biết điều gì đang lỡ
Till you get everything you need, yeah
Cho đến khi em có được mọi thứ em cần, yeah
I don't wanna run away
Anh không muốn chạy trốn đâu
Just wanna make your day
Chỉ muốn làm cho em hạnh phúc
When you feel the world is on your shoulders
Khi em cảm nhận thế giới nặng trĩu bờ vai
Don't wanna make it worse
Đừng khiến nó tệ hơn
Just wanna make us work
Hãy cùng nhau vượt qua nhé
Baby tell me I will do whatever
Em yêu, nói với anh đi, anh sẽ làm bất cứ điều gì

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Cứ như là không một ai biết anh cho đến khi em biết anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Cứ như là không một ai yêu anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Cứ như là không một ai chạm đến anh cho đến khi em chạm đến anh
Baby nobody, nobody, until you
Em yêu, không một ai, không một ai, cho đến khi em xuất hiện

See it was enough to know
Đã đủ để hiểu ra rằng
If I ever let you go
Nếu anh để mất em
I would be no one
Anh sẽ chẳng là ai cả
Cause I never thought I'd feel
Vì anh không bao giờ nghĩ anh sẽ cảm nhận được
All the things you made me feel
Tất cả mọi điều mà em làm anh cảm nhận được
Wasn't looking for someone until you
Là anh không tìm được một ai khác cho đến khi em xuất hiện

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Cứ như là không một ai biết anh cho đến khi em biết anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Cứ như là không một ai yêu anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Cứ như là không một ai chạm đến anh cho đến khi em chạm đến anh
Baby nobody, nobody
Em yêu, không một ai, không một ai cả
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Cứ như là không một ai biết anh cho đến khi em biết anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Cứ như là không một ai yêu anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Cứ như là không một ai chạm đến anh cho đến khi em chạm đến anh
Baby nobody, nobody
Em yêu, không một ai, không một ai cả

Nobody, nobody, until you
Không một ai, không một ai, cho đến khi em xuất hiện

No comments

Powered by Blogger.