Header Ads

Lời dịch bài hát You Are The Reason - Calum Scott

Ôi tình yêu mất đi rồi người ta mới cảm thấy hối tiếc cũng giống như chàng trai trong bài hát You Are The Reason của Calum Scott. Anh ta đã phạm những sai lầm khiến người con gái anh thương rời xa anh. Giờ đây anh sẵn sàng vượt qua mọi ngọn núi, bơi qua mọi đại dương để có lại người con gái ấy.


Lời dịch

You Are The Reason
Em Là Lý Do

There goes my heart beating
Trái tim anh đang đập thổn thức
Cause you are the reason
Bởi vì em là lý do
I'm losing my sleep
Mà anh thao thức không ngủ được
Please come back now
Xin trở về bên anh ngay lúc này

There goes my mind racing
Tâm trí anh đang đấu tranh không ngừng
And you are the reason
Và em là lý do
That I'm still breathing
Mà anh vẫn còn đang thở đây
I'm hopeless now
Lúc này anh đã mất hết hy vọng rồi

I'd climb every mountain
Anh sẽ trèo lên mọi ngọn núi
And swim every ocean
Và bơi qua mọi đại dương
Just to be with you
Chỉ để được kề bên em
And fix what I've broken
Và hàn gắn lại tổn thương mà anh đã gây ra
Oh, cause I need you to see
Ôi, vì anh cần em thấy rằng
That you are the reason
Em chính là lý do

There goes my hands shaking
Đôi tay anh đang run rẩy không ngừng
And you are the reason
Và em là lý do
My heart keeps bleeding
Trái tim anh tiếp tục chảy máu
I need you now
Anh cần em ngay bây giờ
If I could turn back the clock
Nếu anh có thể quay ngược thời gian
I'd make sure the light defeated the dark
Anh sẽ làm cho ánh dương xua đi màn đêm
I'd spend every hour, of every day
Anh sẽ trải qua mỗi giờ trong mỗi ngày
Keeping you safe
Giữ em thật an toàn

I'd climb every mountain
Anh sẽ trèo lên mọi ngọn núi
And swim every ocean
Và bơi qua mọi đại dương
Just to be with you
Chỉ để được kề bên em
And fix what I've broken
Và hàn gắn lại tổn thương mà anh đã gây ra
Oh, cause I need you to see
Ôi, vì anh cần em thấy rằng
That you are the reason
Em chính là lý do

I don't wanna fight no more
Anh không muốn phải tranh đấu nữa
I don't wanna hide no more
Anh không muốn phải lẩn tránh nữa
I don't wanna cry no more
Anh không muốn phải khóc gào nữa
Come back I need you to hold me
Hãy quay về đi anh cần em ôm chặt anh
(You are the reason)
(Em là lý do)
Come a little closer now
Hãy đến gần thêm chút nữa ngay lúc này
Just a little closer now
Chỉ gần thêm chút nữa thôi
Come a little closer
Hãy đến gần thêm chút nữa
I need you to hold me tonight
Anh cần em ôm chặt anh đêm nay

I'd climb every mountain
Anh sẽ trèo lên mọi ngọn núi
And swim every ocean
Và bơi qua mọi đại dương
Just to be with you
Chỉ để được kề bên em
And fix what I've broken
Và hàn gắn lại tổn thương mà anh đã gây ra
Oh, cause I need you to see
Ôi, vì anh cần em thấy rằng
That you are the reason
Em chính là lý do

No comments

Powered by Blogger.