Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại nước uốngTừ vựng tiếng Anh chủ đề các loại nước uống

 1. Mineral water /ˈmɪnərəl wɔːtər/: nước khoáng
 2. Juice /dʒuːs/: nước trái cây 
 3. Smoothie /ˈsmuːði/: nước sinh tố
 4. Tea /tiː/: trà
 5. Coffee /ˈkɒfi/: cà phê
 6. Beer /bɪr/: bia
 7. Wine /waɪn/: rượu vang
 8. Cocktail /ˈkɒkteɪl/: rượu cốc tai
 9. Milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/: sữa lắc
 10. Soda /ˈsəʊdə/: Nước uống có ga
 11. Iced tea /aɪst tiː/: trà đá
 12. Lemonade /ˌleməˈneɪd/: nước chanh 
 13. Hot chocolate /ˌhɒt ˈtʃɒklət/: sô cô la nóng
 14. Milk /mɪlk/: sữa
 15. Cider /ˈsaɪdər/: rượu táo
 16. Liquor /ˈlɪkər/: rượu có nồng độ cao 

No comments

Powered by Blogger.