Header Ads

Cách dùng as well as

As well as là cụm từ quen thuộc trong tiếng Anh, vậy nó nghĩa là gì, cách sử dụng ra sao? As well as nghĩa có giống với not only ... both also. không? Bài viết này chính là nhằm giải đáp cho bạn tất cả những thắc mắc trên.


Định nghĩa 


As well as mang nghĩa tương đương với cụm từ in addition to, có nghĩa là cũng như hay bên cạnh.

Ví dụ:

  • They invited his wife as well as him. (Họ còn mời cả vợ anh ấy cùng đến với anh ấy.)
  • Victoria is well-known for her talent as well as her beauty. (Victoria nổi tiếng bởi tài năng cũng như vẻ xinh đẹp của mình.)

So sánh với not only ... but also


A as well as B tương đương với not only B but also A, tức là A và B đổi ngược cho nhau trong hai cấu trúc. Điều này trong khi not only ... but also nhấn mạnh thông tin đi đằng sau but also thì as well as nhấn mạnh thông tin đứng đằng trước nó.

Ví dụ:

  • He is not only handsome but also intelligent. (Anh ta không chỉ đẹp trai mà còn thông minh.)

Đồng nghĩa với câu:

  • He is intelligent as well as handsome. (Anh ta cũng thông minh như vẻ đẹp trai.)

Động từ sau as well as


Nếu sau as well as là động từ thì cần thêm ing.

Ví dụ:

  • John plays sports as well as studying. (John chơi giỏi thể thao cũng như việc học.)
  • They washed the car as well as fixing it. (Họ còn rửa cả chiếc xe bên cạnh với việc sửa chữa nó.)

Liên kết các chủ ngữ


Khi as well as đóng vai trò như là từ liên kết hai chủ ngữ thì động từ được chia theo chủ ngữ đầu tiên.

Ví dụ:

  • John, as well as Mary likes coffee. (John, cũng như Mary thích cà phê.)
  • They, as well as David never go out on Sunday night. (Họ, cũng như David không bao giờ ra ngoài vào tối chủ nhật.)

No comments

Powered by Blogger.