Header Ads

Lời dịch bài hát If We Hold On Together - Diana Ross

Ông bà xưa có câu "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Để đi xa, bạn không thể đi một mình mà cần đi cùng với mọi người. Đó chính là nội dung, ý nghĩa của bài hát If We Hold On Together của Diana Ross.


Lời dịch  

If We Hold On Together
Nếu Chúng Ta Bên Nhau

Don't lose your way
Đừng đánh mất con đường bạn chọn
With each passing day
Với mỗi ngày trôi qua
You've come so far
Bạn đang tiến rất xa đấy
Don't throw it away
Đừng từ bỏ nhé
Live believing
Hãy sống đầy tin tưởng
Dreams are for weaving
Những giấc mơ đang vẫy gọi
Wonders are waiting to start
Những điều kỳ diệu đang đợi để bắt đầu
Live your story
Hãy sống trong câu chuyện của mình
Faith, hope and glory
Niềm tin, hy vọng và vinh quang
Hold to the truth in your heart
Hãy giữ vững với sự thật trong con tim

If we hold on together
Nếu chúng ta bên nhau
I know our dreams will never die
Tôi tin giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ tàn lụi
Dreams see us through to forever
Những giấc mơ sẽ theo chúng ta bay mãi
Where clouds roll by, for you and I
Đến tận nơi mây trời trôi, cho bạn và tôi

Souls in the wind
Những linh hồn trong gió
Must learn how to bend
Phải học cách để cúi mình
Seek out a star
Hãy tìm kiếm một vì sao
Hold on to the end
Giữ chặt cho đến tận cùng

Valley ... Mountain
Thung lũng ... Núi non
There is a fountain
Nơi đó có một suối nước
Washes our tears all away
Rửa sạch hết nước mắt của chúng ta
Words are swaying
Những lời nói véo von
Someone is praying
Ai đó đang cầu nguyện
Please let us come home to stay
Xin chúng ta được về nhà bình yên

If we hold on together
Nếu chúng ta bên nhau
I know our dreams will never die
Tôi tin giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ tàn lụi
Dreams see us through to forever
Những giấc mơ sẽ theo chúng ta bay mãi
Where clouds roll by
Đến tận nơi mây trời trôi
For you and I
Cho bạn và tôi

When we are out there in the dark
Khi chúng ta ở ngoài đó, trong bóng tối
We'll dream about the sun
Chúng ta sẽ mơ về ánh mặt trời
In the dark we'll feel the light
Trong màn đêm chúng ta sẽ cảm thấy ánh sáng
Warm our hearts ... everyone
Sưởi ấm trái tim chúng ta ... Và mọi người

If we hold on together
Nếu chúng ta bên nhau
I know our dreams will never die
Tôi tin giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ tàn lụi
Dreams see us through to forever
Những giấc mơ sẽ theo chúng ta bay mãi
As high as souls can fly
Bay cao như các linh hồn có thể bay
The clouds roll by
Mây trời trôi
For you and I
Cho bạn và tôi

No comments

Powered by Blogger.