Header Ads

Lời dịch bài hát Impossible - James Arthur

Với bài hát Impossible và với giọng hát nhẹ nhàng, da diết, James Arthur đã thực sự chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Nào hãy cùng lắng nghe bài hát và hiểu được nội dung truyền tải của nó thông qua lời dịch bên dưới nhé.


Lời dịch

Impossible
Không Thể

I remember years ago
Anh nhớ rằng nhiều năm trước đây
Someone told me I should take
Có người đã nói với anh rằng anh nên
Caution when it comes to love
Thận trọng khi tình yêu đến
I did
Anh đã làm theo

And you were strong and I was not
Và em thật mạnh mẽ và anh thì không
My illusion, my mistake
Ảo tưởng của anh, sai lầm của anh
I was careless, I forgot
Anh thật bất cẩn, anh đã quên mất
I did
Anh đã quên mất

And now when all is done
Và giờ đây khi mọi thứ đã an bài
There is nothing to say
Không còn gì để nói nữa
You have gone and so effortlessly
Em đã rời đi và rất dứt khoát
You have won
Em thắng rồi đấy
You can go ahead tell them
Em có thể đi kể với người ta

Tell them all I know now
Nói với họ mọi điều mà anh biết bây giờ
Shout it from the roof tops
Hãy gào thét nó từ trên sân thượng
Write it on the sky line
Hãy khắc ghi nó lên đường chân trời
All we had is gone now
Mọi điều ta có giờ đã thành hư không
Tell them I was happy
Nói với họ rằng anh đã hạnh phúc
And my heart is broken
Và con tim anh đang tan vỡ
All my scars are open
Mọi vết thương của anh đều đang rách toạc
Tell them what I hoped would be
Nói với họ điều anh hy vọng là 
Impossible, impossible
Không thể, không thể
Impossible, impossible
Không thể, không thể

Falling out of love is hard
Thoát khỏi tình yêu thật là khó nhằn
Falling for betrayal is worse
Suy sụp vì bị phản bội còn tệ hơn
Broken trust and broken hearts
Niềm tin vụn vỡ và những trái tim tan nát
I know, I know
Anh biết, anh biết mà

Thinking all you need is there
Nghĩ về tất cả điều em cần là ở đó
Building faith on love and words
Xây dựng niềm tin dựa vào tình yêu và lời nói
Empty promises will wear
Những lời hứa trống rỗng sẽ phai dần
I know, I know
Anh biết, anh biết mà

And now when all is done
Và giờ đây khi mọi thứ đã an bài
There is nothing to say
Không còn gì để nói nữa

And if you're done with embarrassing me
Và nếu em đã thoả thê với việc làm anh bối rối
On your own you can go ahead tell them
Em có thể thoải mái đi mà nói với người ta

Tell them all I know now
Nói với họ mọi điều mà anh biết bây giờ
Shout it from the roof tops
Hãy gào thét nó từ trên sân thượng
Write it on the sky line
Hãy khắc ghi nó lên đường chân trời
All we had is gone now
Mọi điều ta có giờ đã thành hư không
Tell them I was happy
Nói với họ rằng anh đã hạnh phúc
And my heart is broken
Và con tim anh đang tan vỡ
All my scars are open
Mọi vết thương của anh đều đang rách toạc
Tell them what I hoped would be
Nói với họ điều anh hy vọng là 
Impossible, impossible
Không thể, không thể
Impossible, impossible
Không thể, không thể

I remember years ago
Anh nhớ rằng nhiều năm trước đây
Someone told me I should take
Có người đã nói với anh rằng anh nên
Caution when it comes to love
Thận trọng khi tình yêu đến
I did
Anh đã làm theo

Tell them all I know now
Nói với họ mọi điều mà anh biết bây giờ
Shout it from the roof tops
Hãy gào thét nó từ trên sân thượng
Write it on the sky line
Hãy khắc ghi nó lên đường chân trời
All we had is gone now
Mọi điều ta có giờ đã thành hư không

Tell them I was happy
Nói với họ rằng anh đã hạnh phúc
And my heart is broken
Và con tim anh đang tan vỡ
(Tell them oh) what I hoped would be
(Nói với họ oh) Điều anh đã hi vọng là
Impossible, impossible
Không thể, không thể
Impossible, impossible
Không thể, không thể
Impossible, impossible
Không thể, không thể
Impossible, impossible
Không thể, không thể

No comments

Powered by Blogger.