Header Ads

Lời dịch bài hát My Love - Westlife

My love là một bài hát rất nổi tiếng của ban nhạc Westlife, ban nhạc rất được yêu thích ở Việt Nam một thời. Bài hát nói về nỗi lòng của chàng trai đã mất đi tình yêu của đời mình và đang mong tìm kiếm lại nó.Lời dịch


My Love
Tình yêu Của Anh

An empty street
Một con đường vắng vẻ
An empty house
Một ngôi nhà trống trải
A hole inside my heart
Một khoảng trống trong tim anh
I'm all alone
Anh thực sự cô đơn
The rooms are getting smaller
Những căn phòng trông đang thu nhỏ lại

I wonder how
Anh tự hỏi thế nào mà
I wonder why
Anh tự hỏi tại sao mà
I wonder where they are
Anh tự hỏi chúng đâu rồi
The days we had
Những ngày tháng mà chúng ta có
The songs we sang together
Những bài hát mà chúng ta cùng ca

And all my love I'm holding on forever
Và tất cả tình yêu mà anh mãi khắc cốt này
Reaching for the love that seems so far
Tiếp cận nó dường như là quá xa vời

So I say a little prayer
Vậy nên anh cầu nguyện một chút
And hope my dreams will take me there
Và hy vọng những giấc mơ sẽ mang anh đến đó
Where the skies are blue to see you once again, my love
Nơi mà bầu trời trong xanh để gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 
Over seas from coast to coast
Vượt qua biển rộng từ bến bờ này đến bến bờ kia 
To find the place I love the most
Để tìm thấy nơi mà anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi mà những cánh đồng xanh ngắt để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 

I try to read
Anh gắng đọc sách
I go to work
Anh vùi đầu vào công việc
I'm laughing with my friends
Anh gắng cười bên bạn bè
But I can't stop
Nhưng anh không thể dừng được
To keep myself from thinking, oh, no
Những dòng nghĩ suy, oh, không

I wonder how
Anh tự hỏi thế nào mà
I wonder why
Anh tự hỏi tại sao mà
I wonder where they are
Anh tự hỏi chúng đâu rồi
The days we had
Những ngày tháng mà chúng ta có
The songs we sang together
Những bài hát mà chúng ta cùng ca

And all my love I'm holding on forever
Và tất cả tình yêu mà anh mãi khắc cốt này
Reaching for the love that seems so far
Tìm lại nó dường như là quá xa vời

So I say a little prayer
Vậy nên anh cầu nguyện một chút
And hope my dreams will take me there
Và hy vọng những giấc mơ sẽ mang anh đến đó
Where the skies are blue to see you once again, my love
Nơi mà bầu trời trong xanh để gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 
Over seas from coast to coast
Vượt qua biển rộng từ bến bờ này đến bến bờ kia 
To find the place I love the most
Để tìm thấy nơi mà anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi mà những cánh đồng xanh ngắt để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 

To hold you in my arms
Để ôm chặt em trong lòng 
To promise you my love
Để hứa với em tình yêu của anh hỡi
To tell you from the heart
Để nói với em từ tận đáy lòng
You're all I'm thinking of
Em là tất cả mọi điều anh đang nghĩ về

Reaching for the love that seems so far
Tiếp cận được tình yêu dường như quá xa vời

So, so I say a little prayer
Vậy, vậy nên anh cầu nguyện một chút
And hope my dreams will take me there
Và hy vọng những giấc mơ sẽ mang anh đến đó
Where the skies are blue to see you once again, my love
Nơi mà bầu trời trong xanh để gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 
Over seas from coast to coast
Vượt qua biển rộng từ bến bờ này đến bến bờ kia 
To find the place I love the most
Để tìm thấy nơi mà anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi mà những cánh đồng xanh ngắt để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 

Say a little prayer
Cất lời nguyện cầu nhỏ
My sweet love
Tình yêu ngọt ngào của anh hỡi
Dreams will take me there
Những giấc mơ sẽ mang anh đến đó
Where the skies are blue to see you once again, oh, my love
Nơi mà bầu trời trong xanh để gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 
Over seas from coast to coast
Vượt qua biển rộng từ bến bờ này đến bến bờ kia 
To find the place I love the most
Để tìm thấy nơi mà anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi mà những cánh đồng xanh ngắt để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh hỡi 

No comments

Powered by Blogger.