Header Ads

Phân biệt apply to và apply for

Bạn đã biết được sự khác nhau giữa apply to apply for chưa? Liệu hai cụm từ này có thể thay được cho nhau không? Bài viết này chính là nhằm mục đích giải đáp cho các bạn thắc mắc này, mong rằng sau này các bạn không còn phải lúng túng trong việc lựa chọn apply to hay apply for nữa.


1. Apply for

Ta sử dụng giới từ for đặt sau apply để nói về mục đích của hành động
Ví dụ:
  • If you want to travel abroad, you must apply for a visa. (Nếu bạn muốn du lịch nước ngoài, bạn phải xin visa.)
  • He wants to apply for this position. (Anh ấy muốn ứng tuyển vị trí này.)

2. Apply to

Ta sử dụng apply to để chỉ điểm đến của hành động hoặc đối tượng mà hành động hướng tới.
Ví dụ:
  • My brother decided to apply to Microsoft. (Anh trai tôi đã quyết định nộp đơn ứng tuyển tới Microsoft.)
  • John isn't going to apply to university. (John không dự định thi tuyển vào đại học.)

No comments

Powered by Blogger.