Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các vấn đề sức khoẻ thường gặp

Các vấn đề sức khoẻ mà chúng ta thường gặp trong tiếng Anh viết và phát âm như thế nào nhỉ?  Bài viết này chính là liệt kê danh sách các từ vựng liên quan đến chủ đề này. Nào, bắt đầu học thôi!Danh sách từ vựng

 1. Backache /ˈbækeɪk/: đau lưng
 2. Broken leg /ˈbrəʊkən leɡ/: gãy chân
 3. Cold /kəʊld/: cảm lạnh
 4. Cough /kɒf/: ho
 5. Earache /ˈɪreɪk/: đau tai
 6. Fever /ˈfiːvər/: sốt
 7. Headache /ˈhedeɪk/: đau đầu
 8. Sore throat /ˈsɔːr θrəʊt/: đau họng
 9. Stomach ache /ˈstʌmək eɪk/: đau dạ dày
 10. Toothache /ˈtuːθeɪk/: đau răng
 11. Sunburn /ˈsʌnbɜːrn/: cháy nắng
 12. Heart attack /ˈhɑːrt ətæk/: đau tim
 13. Rash /ræʃ/: chứng phát ban
 14. Chickenpox /ˈtʃɪkɪnpɒks/: bệnh thuỷ đậuAsthma /ˈæsmə/: bệnh hen, bệnh suyễn
 15. Itch /ɪtʃ/: ngứa
 16. Dizziness /ˈdɪzinəs/: sự chóng mặt
 17. Sprain /spreɪn/: bong gân
 18. Bad breath /ˌbæd ˈbreθ/: hôi miệng
 19. Travel sickness /ˈtrævl sɪknəs/: chứng say xe
 20. Nausea /ˈnɔːziə/: Chứng buồn nôn
 21. Acne /ˈækni/: mụn trứng cá
 22. Cramp /kræmp/: chuột rút, vọp bẻ

No comments

Powered by Blogger.