Header Ads

Cách nói về tuổi tác trong tiếng Anh

 Nói về tuổi tác là điều thường gặp khi bạn nói chuyện với một người xa lạ, mới quen và đặc biệt là khi làm các giấy tờ và thủ tục. Vì vậy, đừng bỏ qua bài viết này, chỉ cần ba phút thôi là bạn có thể nắm vững cách hỏi và nói về tuổi tác trong tiếng Anh. Rất dễ dàng và hiệu quả.



1. Cách hỏi tuổi

Để hỏi về tuổi trong tiếng Anh, chúng ta thường dùng cụm từ how old

Cấu trúc tổng quát:

How old + trợ động từ + chủ ngữ + ... ?

* Lưu ý tiếng Anh có 12 trợ động từ bao gồm: be ( am, is, are, was, were), do (do, does), have (have, has) v.v...

Ví dụ:

  • How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
  • How old is the boy? (Thằng bé bao nhiêu tuổi?)

Chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc khác để hỏi tuổi là

What + trợ động từ + sở hữu cách + age ?

Ví dụ:

  • What is your age? (Tuổi bạn là bao nhiêu?)
  • What is your mother's age? (Tuổi mẹ bạn là bao nhiêu?)

Tuy nhiên, trong tiếng Anh khi hỏi tuổi của người lớn, đặc biệt phụ nữ là một điều tế nhị. Thế nên để không làm đối phương khó chịu, bạn có thể thêm một cụm từ lịch sự đằng trước, chẳng hạn như:

Do you mind me asking ...

Ví dụ:

  • Do you mind me asking how you are? (Có phiền không nếu tôi hỏi tuổi bạn?)

* Lưu ý cần phải đảo ngữ vế câu đi sau cụm từ do you mind me asking ... nhé

2. Cách nói tuổi

Để nói về tuổi của mình, thường thấy nhất là:

  • I'm 30 years old. (Tôi 30 tuổi)

Hoặc bạn có thể chọn những cách nói sau:

  • I'm 30. (Tôi 30 tuổi)
  • I have just turned 30. (Tôi vừa sang tuổi 30.)
  • I'll turn 30 next month. (Tôi sẽ 30 tuổi tháng sau.)

3. Cách hỏi tuổi lại

Sau khi trả lời xong câu hỏi tuổi, bạn có thể hỏi lại tuổi của đối phương bằng câu hỏi đơn giản sau:
  • How about you? (Còn bạn?)

Ví dụ hội thoại:

Boy: Do you mind me asking how old you are? (Có phiền không nếu anh hỏi tuổi em?)

Girl: I'm 22. How about you? (Em 22. Còn anh?)

Boy: I'll turn 30 next month. (Tháng sau anh bước sang tuổi 30.)

No comments

Powered by Blogger.