Header Ads

Lời dịch bài hát 2002 - Anne-Marie

2002 là bản ballad tình ca của nữ ca sỹ Anne-Marie được phát hành vào năm 2018. Một trong những điều thú vị của bài hát chính là trong đoạn chorus của bài hát có nhắc đến tên của những bài hát được phát hành trong giai đoạn 1998 và 2004.


Lời dịch

2002
2002

I will always remember
Em sẽ nhớ mãi
The day you kissed my lips
Cái ngày anh hôn lên đôi môi em
Light as a feather
Nhẹ nhàng như lông vũ
And it went just like this
Và nó diễn ra như thế này
No, it's never been better
Không, điều đó chưa bao giờ tốt hơn
Than the summer of 2002 (ooh)
Mùa hè 2002
Uh, we were only 11
Ừ, hai ta chỉ mới 11 tuổi
But acting like grown-ups
Nhưng lại hành động như người lớn
Like we are in the present
Như chúng ta ở hiện tại
Drinking from plastic cups
Nhậu nhẹt từ những chiếc cốc nhựa
Singing, "Love is forever and ever"
Ngân nga, "tình yêu là vĩnh cửu"
Well, I guess that was true
Èo, em đoán dó là sự thật đấy

Dancing on the hood in the middle of the woods
Nhảy nhót trên mui xe giữa rừng cây
On an old Mustang, where we sang
Trên chiếc Mustang cũ kỹ chúng ta ca hát
Songs with all our childhood friends
Những bài hát với những người bạn thuở ấu thơ
And it went like this, say
Và nó đã diễn ra như thế này

Oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye
Ôi, em có 99 vấn đề để nói lời tạm biệt 
Hold up, if you wanna go and take a ride with me
Khoan đã, nếu anh muốn đi và chở em theo cùng
Better hit me, baby, one more time, uh
Tốt hơn là ôm em, cưng à, thêm một lần nữa
Paint a picture for you and me
Vẽ một bức tranh cho anh và em
On the days when we were young, uh
Vào những năm tháng chúng ta còn trẻ
Singing at the top of both our lungs
Ca hát hết sức bình sinh của mình

Now we're under the covers
Giờ chúng ta trưởng thành rồi
Fast forward to eighteen
Thoáng chốc sẽ tới tuổi mười tám
We are more than lovers
Chúng ta còn hơn cả tình nhân
Yeah, we are all we need
Yeah, chúng ta là tất cả điều chúng ta cần
When we're holding each other
Khi chúng ta ôm chặt nhau
I'm taken back to 2002 (ooh)
Em như trở về năm 2002
Yeah
Yeah

Dancing on the hood in the middle of the woods
Nhảy nhót trên mui xe giữa rừng cây
On an old Mustang, where we sang
Trên chiếc Mustang cũ kỹ chúng ta ca hát
Songs with all our childhood friends
Những bài hát với những người bạn thuở ấu thơ
And it went like this, say
Và nó đã diễn ra như thế này

Oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye
Ôi, em có 99 vấn đề để nói lời tạm biệt 
Hold up, if you wanna go and take a ride with me
Khoan đã, nếu anh muốn đi và chở em theo cùng
Better hit me, baby, one more time, uh
Tốt hơn là ôm em, cưng à, thêm một lần nữa
Paint a picture for you and me
Vẽ một bức tranh cho anh và em
On the days when we were young, uh
Vào những năm tháng chúng ta còn trẻ
Singing at the top of both our lungs
Ca hát hết sức bình sinh của mình
On the day we fell in love
Vào ngày chúng ta yêu nhau
Ooh ooh, ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh
On the day we fell in love
Vào ngày chúng ta yêu nhau
Ooh ooh, ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh

Dancing on the hood in the middle of the woods
Nhảy nhót trên mui xe giữa rừng cây
On an old Mustang, where we sang
Trên chiếc Mustang cũ kỹ chúng ta ca hát
Songs with all our childhood friends
Những bài hát với những người bạn thuở ấu thơ
Oh, now
Oh, ngay lúc này

Oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye
Ôi, em có 99 vấn đề để nói lời tạm biệt 
Hold up, if you wanna go and take a ride with me
Khoan đã, nếu anh muốn đi và chở em theo cùng
Better hit me, baby, one more time, uh
Tốt hơn là ôm em, cưng à, thêm một lần nữa
Paint a picture for you and me
Vẽ một bức tranh cho anh và em
On the days when we were young, uh
Vào những năm tháng chúng ta còn trẻ
Singing at the top of both our lungs
Ca hát hết sức bình sinh của mình
On the day we fell in love
Vào ngày chúng ta yêu nhau
Ooh ooh, ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh
On the day we fell in love
Vào ngày chúng ta yêu nhau
Ooh ooh, ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh
On the day we fell in love
Vào ngày chúng ta yêu nhau
Ooh ooh, ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh
On the day we fell in love
Vào ngày chúng ta yêu nhau
Ooh ooh, ooh ooh
Ooh ooh, ooh ooh
On the day we fell in love, love, love
Vào ngày chúng ta yêu, yêu, yêu nhau

No comments

Powered by Blogger.