Header Ads

Lời dịch bài hát Apologize - Timbaland ft. OneRepublic

Tình yêu khiến cho người ta trở nên mù quáng, sẵn sàng, hi sinh chấp nhận mọi thứ vì mình yêu. Nhưng một đến lúc nào đó, khi mà mọi thứ quá phũ phàng thì mọi lời xin lỗi đã quá muộn màng, kẻ si tình ấy cũng đành chấp nhận buông xuôi. 


Lời dịch

Apologize
Xin Lỗi

I'm holding on your rope
Anh đang núi lấy sợi dây của em 
Got me ten feet off the ground
Nhấc anh lên khỏi mười bước trên không
And I'm hearing what you say
Và anh đang nghe điều em nói
But I just can't make a sound
Nhưng anh không tài nào thốt lên lời

You tell me that you need me
Em nói với anh rằng em cần anh
Then you go and cut me down, but wait
Rồi em bỏ đi và khiến anh đau đớn, nhưng đợi đã
You tell me that you're sorry
Em nói với anh rằng em xin lỗi
Didn't think I'd turn around and say
Sao không nghĩ anh sẽ quay lại và nói rằng

That it's too late to apologize, it's too late
Quá muộn để nói xin lỗi rồi, quá muộn rồi
I said it's too late to apologize, it's too late
Anh đã nói rằng quá muộn để nói lời xin lỗi rồi, quá muộn rồi
Too late, oh
Quá muộn rồi, oh

I'd take another chance, take a fall
Anh sẽ nắm lấy một cơ hội khác, chấp nhận gục ngã
Take a shot for you
Cố thử vì em
And I need you like a heart needs a beat
Và anh cần em như con tim cần nhịp đập
But it's nothing new, yeah yeah
Nhưng không có gì mới cả, yeah yeah

I loved you with a fire red, now it's turning blue
Anh đã yêu em với ngọn lửa đỏ rực, giờ nó đang dần phạt dần
And you say sorry like the angel
Và em nói xin lỗi tựa như thiên thần
Heaven let me think it was you
Thiên đường khiến anh nghĩ đó là em
But I'm afraid
Nhưng anh e rằng

It's too late to apologize, it's too late
Quá muộn để nói xin lỗi rồi, quá muộn rồi
I said it's too late to apologize, it's too late, whoa
Anh đã nói rằng quá muộn để nói lời xin lỗi rồi, quá muộn rồi

It's too late to apologize, it's too late
Quá muộn để nói xin lỗi rồi, quá muộn rồi
I said it's too late to apologize, it's too late
Anh đã nói rằng quá muộn để nói lời xin lỗi rồi, quá muộn rồi
I said it's too late to apologize, yeah, too late
Anh đã nói rằng quá muộn để nói lời xin lỗi rồi, yeah, quá muộn rồi
I said it's too late to apologize, yeah, too late
Anh đã nói rằng quá muộn để nói lời xin lỗi rồi, yeah, quá muộn rồi

I'm holding on your rope
Anh đang núi lấy sợi dây của em 
Got me ten feet off the ground
Nhấc anh lên khỏi mười bước trên không

No comments

Powered by Blogger.