Header Ads

Lời dịch bài hát Before You Go - Lewis Capaldi

Before You Go là bài hát được nam ca nhạc sỹ Lewis Capaldi lấy cảm xúc từ sự ra đi của người dì của mình. Bài hát là sự dằn vặt, tự chất vấn liệu mình có thể thay đổi thực tại này, hay chí ít khiến cho người ra đi có thể an lòng hơn hay không?


Lời dịch

Before You Go
Trước Khi Người Ra Đi

I fell by the wayside like everyone else
Tôi gục ngã bên đường như bao người khác
I hate you, I hate you, I hate you but I was just kidding myself
Tôi ghét người, tôi thù người, tôi hờn người nhưng tôi chỉ đang tự lừa mình
Our every moment I start to replace
Mỗi một kỷ niệm của chúng ta mà tôi bắt đầu thay thế này
‘Cos now that they’re gone all I hear are the words that I needed to say
Vì giờ đây chúng đã không còn, tất cả điều tôi nghe được là những lời tôi cần phải nói

When you hurt under the surface
Khi người đau đớn gượng cười bên ngoài
Like troubled water running cold
Như dòng nước đục chảy buốt giá
Well time can heal but this won’t
Đúng, thời gian có thể chữa lành mọi thứ nhưng nỗi đau này thì không

So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better
Thế nên, trước khi người ra đi, có điều gì tôi có thể nói để khiến người an lòng hơn?
If only I’d have known you had a storm to weather
Giá mà tôi biết được người có một nỗi đau phải vượt qua
So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting
Thế nên, trước khi người ra đi, liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến mọi nỗi đau ngừng lại?
It kills me how your mind can make you feel so worthless oh
Nó giết tôi mất, cái cách mà tâm trí người khiến cho người cảm thấy vô năng
Before you go
Trước khi người ra đi

Was never the right time whenever you called
Bất cứ khi nào người gọi đều không đúng lúc cả
Went little by little by little until there was nothing at all
Từng chút một. chút một cho đến khi không còn gì
Our every moment I start to replay 
Mỗi một kỷ niệm của chúng ta tôi bắt đầu hoài niệm lại
But all I can think about is seeing that look on your face
Nhưng tất cả điều tôi có thể nghĩ đến là nhìn thấy nét mặt đó trên khuôn mặt người 

When you hurt under the surface
Khi người đau đớn gượng cười bên ngoài
Like troubled water running cold
Như dòng nước đục chảy buốt giá
Well time can heal but this won’t
Đúng, thời gian có thể chữa lành mọi thứ nhưng nỗi đau này thì không

So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better
Thế nên, trước khi người ra đi, có điều gì tôi có thể nói để khiến người an lòng hơn?
If only I’d have known you had a storm to weather
Giá mà tôi biết được người có một nỗi đau phải vượt qua
So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting
Thế nên, trước khi người ra đi, liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến mọi nỗi đau ngừng lại?
It kills me how your mind can make you feel so worthless oh
Nó giết tôi mất, cái cách mà tâm trí người khiến cho người cảm thấy vô năng
Before you go
Trước khi người ra đi

Would we be better off by now
Liệu chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ
If I’d have let my walls come down
Nếu tôi chịu để  hạ bức tường ngăn cách của mình xuống
Maybe I guess we’ll never know
Tôi đoán có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ biết được
You know, you know
Người biết, người biết mà

So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better
Thế nên, trước khi người ra đi, có điều gì tôi có thể nói để khiến người an lòng hơn?
If only I’d have known you had a storm to weather
Giá mà tôi biết được người có một nỗi đau phải vượt qua
So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting
Thế nên, trước khi người ra đi, liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến mọi nỗi đau ngừng lại?
It kills me how your mind can make you feel so worthless oh
Nó giết tôi mất, cái cách mà tâm trí người khiến cho người cảm thấy vô năng
Before you go
Trước khi người ra đi

No comments

Powered by Blogger.