Header Ads

Lời dịch bài hát Cold Water - Major Lazer (feat. Justin Bieber & MØ)

Cold Water là bài hát được ghi âm bởi nhóm nhảy Major Lazer kết hợp với giọng hát của hai ca sỹ Justin Bieber và MØ. Bài hát đã giành được khá nhiều thành công về thương mại khi lần lượt chiếm vị trí top đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia trên thế giới.


Lời dịch

Cold Water
Nước Lạnh

[Justin Bieber:]
Everybody gets high sometimes, you know
Ai cũng có những thời khắc vui vẻ, em biết mà
What else can we do when we're feeling low?
Chúng ta có thể làm gì nào khi chúng ta buồn chán?
So take a deep breath and let it go
Thế nên hãy hít thật sâu và để nó trôi đi
You shouldn't be drowning on your own
Em không nên để bản thân mình tự chết đuối 

And if you feel you're sinking
Và nếu em thấy mình đang chìm dần
I will jump right over into cold, cold water for you
Anh sẽ vì em mà nhảy ngay vào dòng nước lạnh 
And although time may take us into different places
Và dẫu thời gian có thể chia cắt chúng ta
I will still be patient with you
Anh vẫn sẽ kiên trì với em
And I hope you know
Và anh mong em biết rằng

I won't let go
Anh sẽ không buông bỏ đâu
I'll be your lifeline tonight
Anh sẽ là phao cứu sinh của em đêm nay
I won't let go
Anh sẽ không buông bỏ đâu
I'll be your lifeline tonight
Anh sẽ là phao cứu sinh của em đêm nay

Cause we all get lost sometimes, you know?
Vì tất cả chúng ta cũng có khi mất phương hướng, em biết chứ?
It's how we learn and how we grow
Đó là cách chúng ta học hỏi và là cách chúng ta trưởng thành
And I wanna lay with you 'til I'm old
Và anh muốn ở bên em đến khi bạc đầu
You shouldn't be fighting on your own
Em không nên tự chiến đấu một mình

And if you feel you're sinking
Và nếu em thấy mình đang chìm dần
I will jump right over into cold, cold water for you
Anh sẽ vì em mà nhảy ngay vào dòng nước lạnh 
And although time may take us into different places
Và dẫu thời gian có thể chia cắt chúng ta
I will still be patient with you
Anh vẫn sẽ kiên trì với em
And I hope you know
Và anh mong em biết rằng

I won't let go (I won't let go, no, no, no, no, no, no)
Anh sẽ không buông bỏ đâu (Anh sẽ không buông bỏ đâu, không bao giờ)
I'll be your lifeline tonight
Anh sẽ là phao cứu sinh của em đêm nay
I won't let go
Anh sẽ không buông bỏ đâu
I'll be your lifeline tonight
Anh sẽ là phao cứu sinh của em đêm nay

[MØ:]
Come on, come on
Tới đây đi, tới đây đi
Save me from my rocking boat
Cứu em khỏi con thuyền chòng chành này
I just want to stay afloat
Em chỉ muốn bình yên thôi
I'm all alone
Em cô độc quá
And I hope, I hope
Và em hy vọng
Someone is gonna take me home
Ai đó sẽ đưa em về nhà
Somewhere I can rest my soul
Một nơi mà em có thể thư giãn tâm hồn
I need to know
Em cần biết rằng

[Justin Bieber & MØ:]
You won't let go (I won't let go, no, no, no, no, no, no)
Anh sẽ không buông bỏ (Anh sẽ không buông bỏ, không bao giờ)
I'll be your lifeline tonight
Anh sẽ là phao cứu sinh của em đêm nay
You won't let go
Anh sẽ không buông bỏ 
I'll be your lifeline tonight
Anh sẽ là phao cứu sinh của em đêm nay

[Justin Bieber:]
I won't let go
Anh sẽ không buông bỏ
I won't let go
Anh sẽ không buông bỏ

No comments

Powered by Blogger.