Header Ads

Lời dịch bài hát Dancing Queen - Abba

Nếu bạn yêu thích Abba, bạn chắc chắn không thể nào không biết Dancing Queen, bài hát huyền thoại của nhóm. Dẫu ra đời dã lâu nhưng đến nay bài hát vẫn luôn là sự yêu thích của nhiều fan âm nhạc thế giới.


Lời dịch

Dancing Queen
Nữ Hoàng Khiêu Vũ

Ooh, you can dance, you can jive
Ô, bạn có thể khiêu vũ, bạn có thể nhảy điệu jive
Having the time of your life
Tận hưởng cuộc sống của mình
Ooh, see that girl, watch that scene
Ô, nhìn cô gái đó xem, xem cảnh tượng kia kìa
Dig in the dancing queen
Xúm xung quanh nữ hoàng khiêu vũ

Friday night and the lights are low
Tối thứ sáu và ánh đèn hạ xuống
Looking out for a place to go
Tìm kiếm một nơi để đi
Where they play the right music, getting in the swing
Nơi mà người ta chơi thứ nhạc hay ho, lắc lư theo nhịp
You come to look for a king
Bạn tới để tìm kiếm một vị vua

Anybody could be that guy
Bất kỳ ai đều có thể là gã đó
Night is young and the music's high
Đêm vẫn còn sớm và âm nhạc sôi động
With a bit of rock music, everything is fine
Với một chút nhạc rock, mọi thứ đều ổn
You're in the mood for a dance
Bạn đang có hứng nhảy
And when you get the chance
Và khi bạn có cơ hội

You are the dancing queen
Bạn là nữ hoàng khiêu vũ
Young and sweet, only seventeen
Trẻ trung và ngọt ngào, chỉ mười bảy tuổi
Dancing queen
Nữ hoàng khiêu vũ
Feel the beat from the tambourine
Hãy cảm nhận nhịp điệu từ tiếng trống lục lạc
Oh, yeah
Oh, yeah

You can dance, you can jive
Bạn có thể khiêu vũ, bạn có thể nhảy điệu jive
Having the time of your life
Tận hưởng cuộc sống của mình
Ooh, see that girl, watch that scene
Ô, nhìn cô gái đó xem, xem cảnh tượng kia kìa
Dig in the dancing queen
Xúm xung quanh nữ hoàng khiêu vũ

You're a teaser, you turn 'em on
Bạn là kẻ khiêu khích, bạn hãy làm
Leave them burning and then you're gone
Để lại họ đang bùng cháy và sau đó rời đi
Looking out for another, anyone will do
Tìm kiếm một người khác, ai cũng được
You're in the mood for a dance
Bạn đang có hứng nhảy
And when you get the chance
Và khi bạn có cơ hội

You are the dancing queen
Bạn là nữ hoàng khiêu vũ
Young and sweet, only seventeen
Trẻ trung và ngọt ngào, chỉ mười bảy tuổi
Dancing queen
Nữ hoàng khiêu vũ
Feel the beat from the tambourine
Hãy cảm nhận nhịp điệu từ tiếng trống lục lạc
Oh, yeah
Oh, yeah

You can dance, you can jive
Bạn có thể khiêu vũ, bạn có thể nhảy điệu jive
Having the time of your life
Tận hưởng cuộc sống của mình
Ooh, see that girl, watch that scene
Ô, nhìn cô gái đó xem, xem cảnh tượng kia kìa
Dig in the dancing queen
Xúm xung quanh nữ hoàng khiêu vũ

Dig in the dancing queen
Xúm xung quanh nữ hoàng khiêu vũ

No comments

Powered by Blogger.