Header Ads

Lời dịch bài hát Endless Love - Lionel Richie

Endless Love của Lionel Richie sáng tác được phát hành vào ngày 1 tháng 9 năm 1981 và bản ghi âm đầu tiên là bản song ca giữa anh và nữ ca sỹ Diana Ross. Nội dung của bài hát là những lời trao yêu thương nồng cháy giữa hai người đang yêu nhau say đắm.Lời dịch

Endless Love
Tình Yêu Vĩnh Cửu

My love, there's only you in my life
Tình yêu của anh ơi, chỉ có duy nhất em trong đời anh thôi
The only thing that's right
Điều duy nhất đúng đắn

My first love
Tình đầu của em hỡi
You're every breath that I take
Anh là mỗi làn hơi em thở
You're every step I make
Anh là mỗi bước chân em đi

And I, I want to share
Và anh (em) muốn chia sẻ
All my love with you
Mọi yêu thương này với em (anh)
No one else will do
Không ai khác sẽ làm đâu

And your eyes, your eyes, your eyes
Và ánh mắt của em (anh), ánh mắt của em (anh)
They tell me how much you care
Chúng nói với anh em quan tâm biết dường nào
Ooh, yes
Ồ, đúng thế
You will always be
Em (anh) sẽ luôn là
My endless love
Tình yêu vĩnh cữu của anh (em)

Two hearts
Hai con tim
Two hearts that beat as one
Hai con tim cùng chung một nhịp đập
Our lives have just begun
Cuộc sống của đôi ta chỉ mới bắt đầu

Forever (oh)
Mãi mãi
I'll hold you close in my arms
Anh (em) sẽ ôm chặt em (anh) trong lòng bàn tay mình
I can't resist your charms
Anh (em) không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn của em (anh)

And love, oh love
Và tình yêu, oh tình yêu
I'll be a fool for you
Anh (em) sẽ là kẻ khờ vì em (anh)
I'm sure
Anh (em) chắc chắn thế
You know I don't mind (oh)
Em (anh) biết đấy anh (em) không bận tâm đâu
You know I don't mind
Em (anh) biết đấy anh (em) không bận tâm đâu

'Cause you
Vì em (anh)
You mean the world to me (oh)
Em (anh) là cả thế giới với anh (em)
I know, I know
Anh (em) biết, anh (em) biết
I've found, I've found in you
Anh (em) đã tìm thấy trong em (anh)
My endless love
Tình yêu vĩnh cửu đời mình

Ohh
Boom, boom
Boom, boom, boom boom, boom, boom
Boom, boom, boom boom, boom

Oh, and love oh, love
Oh, và tình yêu, oh, tình yêu
I'll be a fool for you
Anh (em) sẽ là kẻ khờ vì em (anh)
I'm sure
Anh (em) chắc chắn thế
You know I don't mind (oh)
Em (anh) biết đấy anh (em) không bận tâm đâu
You know I don't mind
Em (anh) biết đấy anh (em) không bận tâm đâu

And, yes
Và, đúng thế
You'll be the only one
Em (anh) sẽ là người duy nhất
'Cause no one can deny
Vì không ai có thể phủ nhận được
This love I have inside
Tình yêu anh (em) chất chứa trong sâu thẳm này
And I'll give it all to you
Và anh (em) sẽ trao tất cả nó cho em (anh)
My love, my love, my love
Tình yêu của anh (em) hỡi, tình yêu của anh (em) hỡi
My endless love
Tình yêu vĩnh cửu của anh (em)

No comments

Powered by Blogger.