Header Ads

Lời dịch bài hát Hips Don't Lie - Shakira ft. Wyclef Jean

Hips Don't Lie là bản hit của nữ ca sỹ Shakira và rapper Wyclef Jean, đã làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc thế giới trong một thời gian khi nó được ra mắt vào năm 2006. Bài hát đã đánh phá vào top đầu bảng xếp hạng của nhiều quốc gia, và đặc biệt chiễm trệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Hoa Kỳ trong hai tuần liên tiếp.


Lời dịch

Hips Don't Lie
Hông Em Không Dối Lừa

Ladies up in here tonight
Mấy quý cô ở đây tối nay ơi
No fighting
Không uýnh lộn nhá
We got the refugees up in here (no fighting)
Chúng ta có mấy người tỵ nạn ở đây nè (không uýnh lộn nhá)
No fighting
Không uýnh lộn nhá

Shakira, Shakira
Shakira ơi, Shakira ời

I never really knew that she could dance like this
Mình chẳng hề biết nhỏ nhảy được cỡ này
She makes a man wants to speak Spanish
Nhỏ khiến một thằng đàn ông muốn xổ cả tiếng Tây Ban Nha
Como se llama (si)
Em tên chi? (yeah)
Bonita (si) 
Ngon đấy (yeah)
Mi casa (Shakira Shakira), su casa
Qua nhà anh đi (Shakira Shakira), nhà em chỗ nào ế

Oh baby when you talk like that
Ôi cưng ơi, khi nói chuyện như thế
You make a woman go mad
Cưng khiến một người phụ nữ phát cáu đấy
So be wise (si) and keep on (si)
Thế nên hãy khôn ngoan (yeah) và tiếp tục (yeah)
Reading the signs of my body (uno, dos, tres, cuatro)
Đọc những dấu hiệu của cơ thể em này (một, hai, ba, bốn)

And I'm on tonight you know my hips don't lie
Và em quẩy cả tối nay, anh biết mà đôi hông em nào biết nói dối  
And I'm starting to feel it's right
Và em bắt đầu cảm nhận được không trật vào đâu được
All the attraction, the tension
Mọi sự thu hút, áp lực này
Don't you see baby, this is perfection
Cưng thấy chứ, đây là sự hoàn mỹ

Hey Girl, I can see your body moving
Nè gái, anh có thể thấy cơ thể em đang chuyển động
And it's driving me crazy
Và nó làm anh phát rồ đấy
And I didn't have the slightest idea
Và anh chẳng mảy may nghĩ đến điều gì
Until I saw you dancing
Cho đến khi thấy em nhảy

And when you walk up on the dance floor
Và khi em rảo bước lên sàn nhảy
Nobody cannot ignore
Chẳng một ai có thể phớt lờ
The way you move your body, girl (just move)
Cái cách mà em chuyển động cơ thể, gái à (chỉ chuyển động thôi)
And everything so unexpected, the way you right and left it
Và mọi thứ hơn cả mong đợi, cách mà em trái phải
So you can keep on shaking it
Thế nên em cứ lắc lư như thế nhé

I never really knew that she could dance like this
Mình chẳng hề biết nhỏ nhảy được cỡ này
She makes a man wants to speak Spanish
Nhỏ khiến một thằng đàn ông muốn xổ cả tiếng Tây Ban Nha
Como se llama (si)
Em tên chi? (yeah)
Bonita (si) 
Ngon đấy (yeah)
Mi casa (Shakira Shakira), su casa
Qua nhà anh đi (Shakira Shakira), nhà em chỗ nào ế

Oh baby when you talk like that
Ôi cưng ơi, khi nói chuyện như thế
You make a woman go mad
Cưng khiến một người phụ nữ phát cáu đấy
So be wise (si) and keep on (si)
Thế nên hãy khôn ngoan (yeah) và tiếp tục (yeah)
Reading the signs of my body (no fighting)
Đọc những dấu hiệu trên cơ thể em này (không uýnh lộn nhá)

And I'm on tonight you know my hips don't lie (no fighting)
Và em quẩy cả tối nay, anh biết mà đôi hông em nào biết nói dối (không uýnh lộn nhá) 
And I am starting to feel you boy
Và em bắt đầu cảm nhận được anh rồi đấy chàng trai à
Come on lets go, real slow
Lại đây nào, chầm chậm thôi
Don't you see baby asi es perfecto
Cưng thấy chứ, thật hoàn mỹ

(Uh) I know I am on tonight
(Ừ) em biết em quẩy cả tối nay
My hips don't lie and I am starting to feel it's right
Hông em nào biết nói dối và em bắt đầu cảm nhận không trật vào đâu được
All the attraction, the tension
Mọi sự thu hút, áp lực này
Don't you see baby, this is perfection (Shakira, Shakira)
Cưng thấy chứ, đây là sự hoàn mỹ

Oh boy, I can see your body moving
Ôi chàng trai, em có thể thấy cơ thể anh đang chuyển động
Half animal, half man
Nửa thú, nửa người
I don't, don't really know what I'm doing
Em thật sự không biết mình đang làm gì nữa
But you seem to have a plan
Nhưng chắc là anh có chủ định rồi
My will and self restraint
Ý chí và sự tự kiềm chế của em
Have come to fail now, fail now
Giờ thất bại mất rồi, thất bại mất rồi
See, I am doing what I can, but I can't so you know
Thấy chứ, em đang làm điều em có thể, nhưng em lại không thể, thế nên anh biết đấy
That's a bit too hard to explain
Có một chút khó khăn để giải thích

Baila en la calle de noche
Hãy nhảy trên con đường vào ban đêm
Baila en la calle de día
Hãy nhảy luôn trên con đường cả ngày

Baila en la calle de noche
Hãy nhảy trên con đường vào ban đêm
Baila en la calle de día
Hãy nhảy luôn trên con đường cả ngày

I never really knew that she could dance like this
Mình chẳng hề biết nhỏ nhảy được cỡ này
She makes a man wants to speak Spanish
Nhỏ khiến một thằng đàn ông muốn xổ cả tiếng Tây Ban Nha
Como se llama (si)
Em tên chi? (yeah)
Bonita (si) 
Ngon đấy (yeah)
Mi casa (Shakira Shakira), su casa
Qua nhà anh đi (Shakira Shakira), nhà em chỗ nào ế

Oh baby when you talk like that
Ôi cưng à khi nói như thế
You know you got me hypnotized
Anh biết là anh khiến em phát nghiền mà
So be wise and keep on
Thế nên hãy khôn ngoan và tiếp tục
Reading the signs of my body
Đọc những dấu hiệu của cơ thể em này

Señorita,
Nè quý cô,
Feel the conga, let me see you move like you come from Colombia
Hãy cảm nhận điệu conga, hãy để anh thấy em chuyển động như thể em đến từ Colombia

Mira en Barranquilla se baila así, say it!
Nhìn này, ở Barranquilla bạn nhảy như thế này nè, nói đi!
En Barranquilla se baila así
Ở Barranquilla bạn nhảy như thế này nè

Yeah, she's so sexy every man's fantasy
Yeah, nhỏ quyến rủ đến mức mọi đàn ông đều tơ tưởng
A refugee like me back with the Fugees from a 3rd world country
Một kẻ tỵ nạn như tôi quay lại với Fugees từ một thế giới thứ ba
I go back like when Pac carried crate for Humpty Humpty
Tôi trở lại lúc Pac còn mang những thùng thưa cho Humpty Humpty
We need a whole club dizzy
Chúng tôi cần một câu lạc bộ đều quay cuồng
Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians
Tại sao CIA muốn canh chừng chúng tôi? Những người Colombia và Haiti
I ain't guilty, it's a musical transaction
Tôi có phạm tội đâu, đó là một cuộc giao dịch về âm nhạc mà
No more do we snatch ropes
Chúng tôi không còn thó những cái dây thừng nữa
Refugees run the seas 'cause we own our own boats (no fighting)
Người tỵ nạn chay ra biển vì chúng tôi có những con thuyền riêng (không đánh nhau nha)

I'm on tonight
Em quẩy cả tối nay  
My hips don't lie and I am starting to feel you boy
Hông em nào nói dối và em bắt đầu cảm nhận được anh chàng trai à
Come on lets go, real slow
Lại đây nào, chầm chậm thôi
Baby, like this is perfecto (no fighting)
Cưng ơi, cứ như là sự hoàn mỹ vậy (không uýnh lộn nhá)

Oh, you know I am on tonight
Ôi, em biết em quẩy cả tối nay
My hips don't lie and I am starting to feel it's right
Hông em nào biết nói dối và em bắt đầu cảm nhận không trật vào đâu được
The attraction, the tension
Sự thu hút, áp lực này
Baby, like this is perfection
Cưng ơi, cứ như là sự hoàn mỹ vậy

No fighting
Không uýnh lộn nhá
No fighting
Không uýnh lộn nhá

No comments

Powered by Blogger.