Header Ads

Lời dịch bài hát Hotel California - The Eagles

Kể từ khi ra đời, đã có nhiều ý kiến nổ ra về ý nghĩa của bài hát Hotel California được phát hành trong Album cùng tên của ban nhạc Rock huyền thoại The Eagles. Khách sạn California được đề cập trong bài thật huyền bí, thật mờ ảo và thật oái ăm. Nó đại diện cho cái gì?Lời dịch

Hotel California
Khách Sạn California

On a dark desert highway
Trên con đường cao tốc hoang vắng tối tăm
Cool wind in my hair
Gió lạnh lùa vào mái tóc tôi
Warm smell of colitas
Hương vị ấm áp của cần sa 
Rising up through the air
Dậy lên trong không khí 
Up ahead in the distance
Phía trên khoảng cách xa xa 
I saw a shimmering light
Tôi thấy một ánh sáng mờ ảo 
My head grew heavy and my sight grew dim
Đầu tôi trĩu nặng và tầm nhìn trở nên đục mờ 
I had to stop for the night
Tôi phải dừng lại vì trời tối quá 

There she stood in the doorway
Cô ấy đứng đó ngay lối vào 
I heard the Mission bell
Tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ 
And I was thinking to myself
Và tôi tự hỏi chính mình 
This could be heaven or this could be hell
Đây có thể là thiên đường hay đây có thể là địa ngục 
Then she lit up a candle and she showed me the way
Rồi cô ấy thắp nên và chỉ lối cho tôi 
There were voices down the corridor
Có những giọng nói bên dưới hành lang 
I thought I heard them say
Tôi nghĩ tôi đã nghe họ nói 

Welcome to the Hotel California
Chào mừng tói khách sạn California 
Such a lovely place
Một nơi thật dễ thương 
(Such a lovely place)
(Một nơi thật dễ thương)
Such a lovely face
Một gương mặt thật dễ thương 
Plenty of room at the Hotel California
Rất nhiều phòng tại khách sạn California 
Any time of year
Bất kỳ thời gian nào trong năm 
(Any time of year)
(Bất kỳ thời gian nào trong năm)
You can find it here
Bạn có thể tìm thấy nó ở đây 

Her mind is Tiffany-twisted
Tâm trí cô ấy mê mẩn trang sức Tiffany 
She got the Mercedes bens
Cô ấy có chiếc Mercedes bens 
She got a lot of pretty, pretty boys
Cô ấy biết rất nhiều anh chàng đẹp trai, dễ thương 
That she calls friends
Mà cô ấy gọi là bạn 
How they dance in the courtyard
Cách mà họ nhảy nhót ở sân trong 
Sweet summer sweat
Mồ hôi mùa hè ngọt ngào 
Some dance to remember
Vài người nhảy để nhớ 
Some dance to forget
Vài người nhảy để quên 

So I called up the captain
Thế nên tôi gọi cho người quản lý 
Please, bring me my wine
Làm ơn mang cho tôi ít rượu 
He said
Ông ta nói 
We haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine
Chúng tôi không còn phục vụ thứ đó từ năm một chín sáu chín 
And still those voices are calling from far away
Và vẫn những giọng nói đó đang gọi tôi từ phía xa xa 
Wake you up in the middle of the night
Đánh thức tôi dậy lúc giữa đêm 
Just to hear them say
Chỉ để nghe họ nói

Welcome to the Hotel Califórnia
Xin chào tới khách sạn Califórnia 
Such a lovely place
Một nơi thật dễ thương
 (Such a lovely place)
(Một nơi thật dễ thương)
Such a lovely face
Một gương mặt thật dễ thương 
They're livin' it up at the Hotel Califórnia
Họ sống tại khách sạn Califórnia 
What a nice surprise
Thật là một ngạc nhiên thú vị 
(What a nice surprise)
(Thật là một ngạc nhiên thú vị)
Bring your alibis
Mang những chứng cớ ngoại phạm ra đây 

Mirrors on the ceiling
Những chiếc gương trên trần nhà 
The pink champagne on ice
Rượu sâm panh hồng trên đá 
And she said
Và cô ấy nói 
We are all just prisoners here
Tất cả chúng ta chỉ là những tù nhân ở đây 
Of our own device
Của chính lề lối của mình 
And in the master's chambers
Và trong căn phòng lớn 
They gathered for the feast
Họ tụ tập dự yến tiệc 
They stab it with their steely knives
Họ đâm nó bằng những con dao bằng thép 
But they just can't kill the beast
Nhưng họ không tài nào giết được con quái vật 

Last thing I remember
Điều cuối cùng tôi còn nhớ 
I was running for the door
Tôi chạy về phía cánh cửa
 I had to find the passage back
Tôi phải tìm lại đường trở lại 
To the place I was before
Tới nơi tôi ở trước đây 
Relax, said the night man
Thư giãn đi, người gác cửa nói 
We are programmed to receive
Chúng tôi được lập trình để tiếp đón 
You can check out any time you like
Ngài có thể trả phòng bất kỳ khi nào ngài muốn 
But you can never leave!
Nhưng ngài có thể không bao giờ rời đi được!

No comments

Powered by Blogger.