Header Ads

Lời dịch bài hát I Cry - Westlife

Ta vẫn còn yêu người nhưng người lại nói chia tay với ta. Cảm giác ấy thật khó khăn, ta sao chấp nhận được. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu cảm xúc và biết bao nhiêu yêu thương đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Đó chính là tâm trạng của chàng trai trong bài hát I Cry của Westlife.


Lời dịch

I Cry
Anh Khóc

You said goodbye
Em nói lời chia tay
I felt apart
Anh đau nhói
I felt from all we had
Anh cảm nhận từ mọi điều chúng ta có 
To I never knew
Tới những điều anh chưa từng biết
I needed you so bad
Anh cần em biết bao

You need to let things go
Em cần buông bỏ mọi thứ
I know, you told me so
Anh biết, em đã nói với anh thế
I've been through hell
Anh đã như ở dưới địa ngục
To break the spell
Để phá bỏ lời hẹn ước

Why did I ever let you slip away
Tại sao anh lại để tuột mất em?
Can't stand another day without you
Không thể chịu được một ngày không có em
Without the feeling
Vắng đi những cảm xúc 
I once knew
Mà anh từng biết

I cry silently
Anh khóc trong câm lặng
I cry inside of me
Anh khóc từ trong sâu thẳm
I cry hopelessly
Anh khóc trong vô vọng
Cause I know I'll never breathe your love again
Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng vị tình yêu của em nữa
I cry
Anh khóc
Cause you're not here with me
Vì em không ở đây với anh
Cause I'm lonely as can be
Vì anh đơn độc biết dường nào
I cry hopelessly
Anh khóc trong vô vọng
Cause I know I'll never breathe your love again
Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng vị tình yêu của em nữa

If you could see me now
Nếu em có thể thấy anh lúc này
You would know just how
Em sẽ biết thế nào mà
How hard I try
Anh đã cố gắng biết bao
Not to wonder why
Để không tự hỏi tại sao

I wish I could believe in something new
Anh ước mình có thể tin vào một điều gì đó khác
Oh please somebody tell me it's not true
Ôi làm ơn ai đó hãy nói với rằng nó không phải sự thật đi
I'll never be over you
Anh sẽ không bao giờ mất em

Why did I ever let you slip away
Tại sao anh lại để tuột mất em?
Can't stand another day without you
Không thể chịu được một ngày không có em
Without the feeling
Vắng đi những cảm xúc 
I once knew
Mà anh từng biết

I cry silently
Anh khóc trong câm lặng
I cry inside of me
Anh khóc từ trong sâu thẳm
I cry hopelessly
Anh khóc trong vô vọng
Cause I know I'll never breathe your love again
Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng vị tình yêu của em nữa
I cry
Anh khóc
Cause you're not here with me
Vì em không ở đây với anh
Cause I'm lonely as can be
Vì anh đơn độc biết dường nào
I cry hopelessly
Anh khóc trong vô vọng
Cause I know I'll never breathe your love again
Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng vị tình yêu của em nữa

If I could have you back tomorrow
Nếu anh lại có em vào ngày mai
If I could lose the pain and sorrow
Nếu anh có thể xoá tan nỗi đau và phiền muộn
I would do just anything
Anh sẽ làm bất cứ gì
To make you see
Để khiến em hiểu được rằng
You still love me
Anh vẫn yêu em

I cry silently
Anh khóc trong câm lặng
I cry inside of me
Anh khóc từ trong sâu thẳm
I cry hopelessly
Anh khóc trong vô vọng
Cause I know I'll never breathe your love again
Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng vị tình yêu của em nữa
I cry
Anh khóc
Cause you're not here with me
Vì em không ở đây với anh
Cause I'm lonely as can be
Vì anh đơn độc biết dường nào
I cry hopelessly
Anh khóc trong vô vọng
Cause I know I'll never breathe your love again
Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng vị tình yêu của em nữa

No comments

Powered by Blogger.