Header Ads

Lời dịch bài hát I really like you - Carly Rae Jepsen

Bài hát I Really Like You của nữ ca sỹ Carly Rae Jepsen có giai điệu vui tươi và lời bài hát dễ thương. Một bài hát dễ nghe, dễ thuộc rất thích hợp để luyện tiếng Anh và trau dồi thêm từ vựng.


Lời dịch

I Really Like You
Em Thích Anh Lắm

I really wanna stop
Em thật muốn dừng lại
But I just got the taste for it
Nhưng em trót thích mất rồi
I feel like I could fly with the boy on the moon
Em thấy như mình có thể bay bổng với anh lên mặt trăng
So honey hold my hand, you like making me wait for it
Thế nên anh yêu, hãy nắm lấy tay em đi, anh thích bắt em chờ đợi thế
I feel like I could die walking up to the room, oh yeah
Em thấy như mình có thể chết mất khi bước vào căn phòng

Late night, watching television
Đêm khuya, xem tivi
But how'd we get in this position?
Nhưng sao mà chúng ta lại rơi vào tình thế này?
It's way too soon, I know this isn't love
Vẫn còn quá sớm, em biết đây chưa là tình yêu
But I need to tell you something
Nhưng em cần phải nói anh điều gì đó 

I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

Oh, did I say too much?
Ôi, em đã nói nhiều quá chăng?
I'm so in my head
Em có quá nhiều tâm tư trong đầu
When we're out of touch
Khi chúng ta ở ngoài tầm với
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

It's like everything you say is a sweet revelation
Cứ như mọi thứ anh nói đều là một phát giác ngọt ngào ấy
All I wanna do is get into your head
Mọi điều em muốn làm là đi vào trong tâm trí anh
Yeah we could stay alone, you and me, in this temptation
Chúng ta có thể duy trì cô đơn, anh và em, trong sự cám dỗ này
Sipping on your lips, hanging on by a thread, baby
Nhấp nháp trên đôi môi anh, treo mình trên tình thế ngặt nghèo, anh yêu à

Late night, watching television
Đêm khuya, xem tivi
But how'd we get in this position?
Nhưng sao mà chúng ta lại rơi vào tình thế này?
It's way too soon, I know this isn't love
Vẫn còn quá sớm, em biết đây chưa là tình yêu
But I need to tell you something
Nhưng em cần phải nói anh điều gì đó 

I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

Oh, did I say too much?
Ôi, em đã nói nhiều quá chăng?
I'm so in my head
Em có quá nhiều tâm tư trong đầu
When we're out of touch (When we're out of touch)
Khi chúng ta ở ngoài tầm với (Khi chúng ta ở ngoài tầm với)
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

Who gave you eyes like that?
Ai ban anh đôi mắt như thế vậy?
Said you could keep them?
Rồi nói anh có thể giữ lấy chúng?
I don't know how to act
Em không biết làm thế nào nữa
Or if I should be leaving
Hay là em nên rời đi chăng
I'm running out of time
Em mất hết thời gian rồi
Going out of my mind
Mất hết tâm trí mình
I need to tell you something
Em cần nói với anh điều gì đó
Yeah, I need to tell you something
Em cần nói với anh điều gì đó

I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

Oh, did I say too much?  (Did I say too much?)
Ôi, em đã nói nhiều quá chăng? (Em đã nói nhiều quá chăng?)
I'm so in my head
Em có quá nhiều tâm tư trong đầu
When we're out of touch (When we're out of touch)
Khi chúng ta ở ngoài tầm với (Khi chúng ta ở ngoài tầm với)
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?
(Yeah, I need to tell you something)
(Em cần nói với anh điều gì đó)
I really really really really really really like you
Em thật sự là thích anh lắm ấy
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
Và em muốn anh. Anh muốn em chứ? Anh cũng muốn em chứ?

No comments

Powered by Blogger.