Header Ads

Lời dịch bài hát It Will Rain - Bruno Mars

It Will Rain của Bruno Mars được phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2011 đã gặt hái được nhiều thành công kể về mặt thương mại và giải thưởng. Bài hát nói về tâm trạng của chàng trai trước ngưỡng cửa chia tay bạn gái, rằng anh sẽ đau đớn biết dường nào nếu như mất nàng.

Lời dịch

It Will Rain
Trời Sẽ Mưa

If you ever leave me, baby,
Nếu em rời bỏ anh, cưng à
Leave some morphine at my door
Hãy để lại một ít móc phin trước nhà anh
'Cause it would take a whole lot of medication
Vì sẽ mất rất nhiều thuốc men
To realize what we used to have,
Để nhận ra được điều chúng ta từng có
We don't have it anymore.
Chúng ta không còn có nữa

There's no religion that could save me
Không một tôn giáo nào có thể cứu rỗi anh
No matter how long my knees are on the floor (Ooh)
Bất kể anh có quỳ gối trên sàn nhà bao lâu chăng nữa
So keep in mind all the sacrifices I'm makin'
Thế nên hãy nhớ tất cả những hi sinh mà anh đã làm
To keep you by my side
Để giữ em bên cạnh
To keep you from walkin' out the door.
Để giữ em không cất bước ra đi

'Cause there'll be no sunlight
Vì sẽ không còn ánh dương nữa
If I lose you, baby
Nếu anh mất em, cưng à
There'll be no clear skies
Sẽ không còn bầu trời trong mát nữa
If I lose you, baby
Nếu anh mất em, cưng à
Just like the clouds
Giống như những đám mây ấy
My eyes will do the same, if you walk away
Cặp mắt anh sẽ như thế, nếu em cất bước rời xa
Everyday it'll rain, rain, ra-a-a-ain
Mọi ngày trời đều sẽ mưa, mưa không ngớt

I'll never be your mother's favorite
Anh sẽ không bao giờ được mẹ em yêu quý
Your daddy can't even look me in the eye
Bố em thậm chí không thèm nhìn vào mắt anh
Ooh, if I was in their shoes, I'd be doing the same thing
Ôi, nếu anh ở vị trí họ, anh cũng sẽ làm thế thôi
Sayin' "There goes my little girl
Nói rằng "Bé con bé bỏng của ta
Walkin' with that troublesome guy"
Đang sánh bước với gã rắc rối đó kìa"

But they're just afraid of something they can't understand
Nhưng họ e sợ thứ mà họ không thể hiểu
Ooh, but little darlin' watch me change their minds
Ôi, nhưng em yêu à, hãy xem anh thay đổi suy nghĩ của họ
Yeah for you I'll try, I'll try, I'll try, I'll try
Yeah vì em anh sẽ cố gắng, cố gắng không mệt mỏi
I'll pick up these broken pieces 'til I'm bleeding
Anh sẽ những mảnh vỡ này cho đến khi anh đổ máu
If that'll make you mine
Nếu điều đó khiến em là của anh

'Cause there'll be no sunlight
Vì sẽ không còn ánh dương nữa
If I lose you, baby
Nếu anh mất em, cưng à
There'll be no clear skies
Sẽ không còn bầu trời trong mát nữa
If I lose you, baby
Nếu anh mất em, cưng à
Just like the clouds
Giống như những đám mây ấy
My eyes will do the same, if you walk away
Cặp mắt anh sẽ như thế, nếu em cất bước rời xa
Everyday it'll rain, rain, ra-a-a-ain
Mọi ngày trời đều sẽ mưa, mưa không ngớt

Oh, don't you say (don't you say) goodbye (goodbye),
Ôi, xin em đừng nói lời biệt ly
Don't you say (don't you say) goodbye (goodbye)
Xin em đừng nói lời biệt ly
I'll pick up these broken pieces 'til I'm bleeding
Anh sẽ những mảnh vỡ này cho đến khi anh đổ máu
If that'll make it right
Nếu điều đó khiến mọi thứ trở nên đúng đắn

'Cause there'll be no sunlight
Vì sẽ không còn ánh dương nữa
If I lose you, baby
Nếu anh mất em, cưng à
There'll be no clear skies
Sẽ không còn bầu trời trong mát nữa
If I lose you, baby
Nếu anh mất em, cưng à
Just like the clouds
Giống như những đám mây ấy
My eyes will do the same, if you walk away
Cặp mắt anh sẽ như thế, nếu em cất bước rời xa
Everyday it'll rain, rain, ra-a-a-ain
Mọi ngày trời đều sẽ mưa, mưa không ngớt

No comments

Powered by Blogger.