Header Ads

Lời dịch bài hát Lose You To Love Me - Selena Gomez

Buông bỏ thật là khó, mấy ai mà làm được, nhưng đó là điều chúng ta cần phải làm khi người đó vốn dĩ đã không còn thuộc về ta. Lose You To Love Me của Selena Gomez chính là thể hiện điều đó.


Lời dịch

Lose You To Love Me
Đánh Mất Anh Để  Yêu Lấy Mình

You promised the world and I fell for it
Anh đã hứa với cả thế giới và em đã tin vào lời đó
I put you first and you adored it
Em đặt anh lên trên hết và anh ngưỡng mộ điều này
Set fires to my forest
Đặt đám cháy lên khu rừng của em
And you let it burn
Và anh để nó cháy rụi
Sang off-key in my chorus
Hát lạc điệu trong bài hợp ca của em
'Cause it wasn't yours
Vì nó không phải của anh
I saw the signs and I ignored it
Em đã thấy những dấu hiệu và em đã phớt lờ nó
Rose-colored glasses all distorted
Mọi chiếc kính màu hoa hồng đều bị méo mó
Set fire to my purpose
Thiêu cháy mục đích của em
And I let it burn
Và anh để nó tàn lụi
You got off on the hurtin'
Anh mặc kệ với nỗi đau
When it wasn't yours, yeah
Khi đó không phải nỗi đau của anh, yeah

We'd always go into it blindly
Chúng ta luôn mù quáng lao vào tình yêu
I needed to lose you to find me
Em đã cần đánh mất anh để tìm lại chính mình
This dancing was killing me softly
Việc khiêu vũ này đang giết em một cách êm ái
I needed to hate you to love me, yeah
Em đã cần ghét bỏ anh để yêu lấy mình, yeah

To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình,  yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
I needed to lose you to love me, yeah
Em đã cần đánh mất anh để yêu chính mình, yeah

To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
I needed to lose you to love me
Em đã cần đánh mất anh để yêu chính mình, yeah

I gave my all and they all know it
Em đã trao tất cả và ai cũng biết điều đó
You tore me down and now it's showing
Anh làm em tan nát và giờ đây chuyện đã rõ
In two months you replaced us
Trong vòng hai tháng, anh đã có người khác
Like it was easy
Cứ như thật dễ dàng
Made me think I deserved it
Khiến em nghĩ em đáng như thế
In the thick of healing, yeah
Ở ngay tâm điểm của việc chữa lành, yeah

We'd always go into it blindly
Chúng ta luôn mù quáng lao vào tình yêu
I needed to lose you to find me
Em đã cần đánh mất anh để tìm lại chính mình
This dancing was killing me softly
Việc khiêu vũ này đang giết em một cách êm ái
I needed to hate you to love me, yeah
Em đã cần ghét bỏ anh để yêu lấy mình, yeah

To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình,  yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
I needed to lose you to love me, yeah
Em đã cần đánh mất anh để yêu chính mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình,  yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
I needed to lose you to love me, yeah
Em đã cần đánh mất anh để yêu chính mình, yeah

You promised the world and I fell for it
Anh đã hứa với cả thế giới và em đã tin vào lời đó
I put you first and you adored it
Em đặt anh lên trên hết và anh ngưỡng mộ điều này
Set fires to my forest
Đặt đám cháy lên khu rừng của em
And you let it burn
Và anh để nó cháy rụi
Sang off-key in my chorus
Hát lạc điệu trong bài hợp ca của em

To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình,  yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
I needed to hate you to love me, yeah
Em đã cần ghét bỏ anh để yêu lấy mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình,  yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
I needed to lose you to love me
Em đã cần đánh mất anh để yêu lấy mình
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, love, yeah
Để yêu, yêu mình,  yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah

And now the chapter is closed and done
Và giờ chương truyện được đóng lại và kết thúc
To love love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love love, yeah
Để yêu, yêu mình, yeah
To love, yeah
Để yêu mình, yeah
And now it's goodbye, it's goodbye for us
Và giờ là lúc tạm biệt, lời tạm biệt cho chúng ta

No comments

Powered by Blogger.