Header Ads

Lời dịch bài hát Memories - Maroon 5

Mọi người vẫn nhầm nghĩ Memories là một bản tình ca nhưng thật ra bài hát lấy cảm xúc từ sự ra đi của người quản lý của nhóm nhạc Maroon 5. Như Adam Levine đã chia sẻ, bài hát là dành cho những người đã trải qua mất mát.


Lời dịch

Memories
Hồi Ức

Here's to the ones that we got
Đây là những gì mà chúng ta đã có
Cheers to the wish you were here, but you're not
Uống mừng cho ước muốn bạn ở đây, nhưng bạn không có mặt
'Cause the drinks bring back all the memories
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Of everything we've been through
Của mọi thứ chúng ta trải qua
Toast to the ones here today
Nâng ly chúc mừng tới những người ở đây hôm nay
Toast to the ones that we lost on the way
Nâng ly chúc mừng cả những người chúng ta đánh mất trên chuyến hành trình
'Cause the drinks bring back all the memories
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
And the memories bring back, memories bring back you
Và những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

There's a time that I remember, when I did not know no pain
Có một lần tôi còn nhớ là khi tôi chẳng hề biết đau đớn
When I believed in forever, and everything would stay the same
Khi tôi tin tưởng vào sự vĩnh hằng, và mọi thứ sẽ luôn như thế
Now my heart feel like December when somebody say your name
Giờ đây tim tôi lạnh giá như tháng mười hai khi ai đó nhắc đến tên bạn
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah
Vì tôi chẳng thể nào đến để gọi bạn, nhưng tôi biết ngày đó sẽ đến

Everybody hurts sometimes
Ai mà chẳng đôi lần tổn thương
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Ai mà chẳng có ngày đau đớn
But everything gon' be alright
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Go and raise a glass and say, ayy
Hãy đi, nâng ly và nói rằng

Here's to the ones that we got
Đây là những gì mà chúng ta đã có
Cheers to the wish you were here, but you're not
Uống mừng cho ước muốn bạn ở đây, nhưng bạn không có mặt
'Cause the drinks bring back all the memories
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Of everything we've been through
Của mọi thứ chúng ta trải qua
Toast to the ones here today
Nâng ly chúc mừng tới những người ở đây hôm nay
Toast to the ones that we lost on the way
Nâng ly chúc mừng cả những người chúng ta đánh mất trên chuyến hành trình
'Cause the drinks bring back all the memories
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
And the memories bring back, memories bring back you
Và những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

There's a time that I remember when I never felt so lost
Có một lần tôi còn nhớ là khi tôi không bao giờ cảm thấy mất mát
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (Ooh, yeah)
Khi tôi cảm thấy mọi căm hờn thật quá mãnh liệt để dập dứt
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
Giờ đây tim tôi như một viên than hồng và nó đang thắp sáng màn đêm
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah
tôi sẽ cầm những ngọn đước này cho bạn để bạn biết tôi sẽ không bao giờ đánh rơi

Everybody hurts sometimes
Ai mà chẳng đôi lần tổn thương
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Ai mà chẳng có ngày đau đớn
But everything gon' be alright
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Go and raise a glass and say, ayy
Hãy đi, nâng ly và nói rằng

Here's to the ones that we got
Đây là những gì mà chúng ta đã có
Cheers to the wish you were here, but you're not
Uống mừng cho ước muốn bạn ở đây, nhưng bạn không có mặt
'Cause the drinks bring back all the memories
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Of everything we've been through
Của mọi thứ chúng ta trải qua
Toast to the ones here today
Nâng ly chúc mừng tới những người ở đây hôm nay
Toast to the ones that we lost on the way
Nâng ly chúc mừng cả những người chúng ta đánh mất trên chuyến hành trình
'Cause the drinks bring back all the memories
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
And the memories bring back, memories bring back you
Và những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

No comments

Powered by Blogger.