Header Ads

Lời dịch bài hát Monsters - Katie Sky

Tuyệt vọng, đau khổ, đừng chống chọi nó một mình, vẫn luôn có những người ở bên cạnh bạn mà. Đó chính là nội dung bài hát Monsters mà Katie Sky muốn gửi gắm. 


Lời dịch

Monsters
Những Con Quái Vật

I see your monsters, I see your pain
Tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ thấy nỗi đau của cậu
Tell me your problems, I'll chase them away
Nói cho tớ biết những vấn đề của cậu đi, tớ sẽ xua chúng đi
I'll be your lighthouse, I'll make it okay
Tớ sẽ là ngọn hải đăng của cậu, tớ sẽ làm cho mọi chuyện ổn thoả
When I see your monsters, I'll stand there so brave
Khi tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ sẽ đứng đấy thật dũng cảm
And chase them all away
Và đuổi tất cả chúng đi

In the dark we, we, we stand apart
Trong bóng đêm chúng ta đứng xa cách nhau
We, we never see that the things we need
Chúng ta chưa bao giờ thấy được điều chúng ta cần
Are staring right at us
Và nhìn vào bản thân mình
You just wanna hide, hide, hide
Cậu chỉ muốn giấu giếm thôi
Never show your smile, smile
Chả bao giờ để lộ nụ cười của mình
Stand alone when you need someone
Đứng cô độc khi cậu cần ai đó
It's the hardest thing of all
Đó là điều khó khăn nhất trong tất cả

That you see are the bad, bad, bad memories
Thứ cậu thứ là những hồi ức tệ hại
Take your time and you'll find me
Chầm chậm thôi và cậu sẽ tìm thấy tớ

I see your monsters, I see your pain
Tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ thấy nỗi đau của cậu
Tell me your problems, I'll chase them away
Nói cho tớ biết những vấn đề của cậu đi, tớ sẽ xua chúng đi
I'll be your lighthouse, I'll make it okay
Tớ sẽ là ngọn hải đăng của cậu, tớ sẽ làm cho mọi chuyện ổn thoả
When I see your monsters, I'll stand there so brave
Khi tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ sẽ đứng đấy thật dũng cảm
And chase them all away
Và đuổi tất cả chúng đi

I could see the sky, sky, sky, beautiful tonight, night
Tớ có thể thấy bầu trời tuyệt đẹp tối nay
When you breathe why can't you see
Khi cậu hít thở sao cậu không thấy
That the clouds are in your head?
Những đám mây trong đầu mình chứ?

I will stay there, there, there
Tớ sẽ đứng đấy
No need to fear, fear
Không cần phải sợ đâu
And when you need to talk it out
Và khi cậu cần tâm sự
With someone you can trust
Với ai đó cậu có thể tin tưởng

That you see are the bad, bad, bad memories
Thứ cậu thứ là những hồi ức tệ hại
Take your time and you'll find me
Chầm chậm thôi và cậu sẽ tìm thấy tớ

I see your monsters, I see your pain
Tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ thấy nỗi đau của cậu
Tell me your problems, I'll chase them away
Nói cho tớ biết những vấn đề của cậu đi, tớ sẽ xua chúng đi
I'll be your lighthouse, I'll make it okay
Tớ sẽ là ngọn hải đăng của cậu, tớ sẽ làm cho mọi chuyện ổn thoả
When I see your monsters, I'll stand there so brave
Khi tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ sẽ đứng đấy thật dũng cảm
And chase them all away
Và đuổi tất cả chúng đi

You've got the chance to see the light
Cậu vẫn có cơ hội để thấy ánh sáng
Even in the darkest night
Kể cả trong màn đêm tăm tối nhất
And I will be here like you were for me
Và tớ sẽ ở đây như cậu đã vì tớ
So, just let me in
Thế nên, hãy mở lòng với tớ

'Cause I see your monsters, I see your pain
Vì tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ thấy nỗi đau của cậu
Tell me your problems, I'll chase them away
Nói cho tớ biết những vấn đề của cậu đi, tớ sẽ xua chúng đi
I'll be your lighthouse, I'll make it okay
Tớ sẽ là ngọn hải đăng của cậu, tớ sẽ làm cho mọi chuyện ổn thoả
When I see your monsters, I'll stand there so brave
Khi tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ sẽ đứng đấy thật dũng cảm

I see your monsters, I see your pain
Tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ thấy nỗi đau của cậu
Tell me your problems, I'll chase them away
Nói cho tớ biết những vấn đề của cậu đi, tớ sẽ xua chúng đi
I'll be your lighthouse, I'll make it okay
Tớ sẽ là ngọn hải đăng của cậu, tớ sẽ làm cho mọi chuyện ổn thoả
When I see your monsters, I'll stand there so brave
Khi tớ thấy những con quái vật của cậu, tớ sẽ đứng đấy thật dũng cảm
And chase them all away
Và đuổi tất cả chúng đi

No comments

Powered by Blogger.