Header Ads

Lời dịch bài hát No Promises - Shayne Ward

No Promises là bài hát của nam ca sỹ Bryan Rice và trở nên nổi tiếng toàn cầu khi được trình bày lại bởi Shayne Ward. Lời bài hát là những lời thổ lộ ngọt ngào, mong muốn người yêu ở bên cạnh mình lúc này.


Lời bài hát và lời dịch

No Promises
Không Hứa Hẹn

Hey baby, when we are together doing things that we love.
Này em yêu, khi chúng ta bên nhau, làm những điều mình thích
Every time you're near I feel like I’m in heaven feeling high
Lần nào em gần bên anh đều cảm thấy mình như trên thiên đường, vui sướng biết bao
I don’t want to let go, girl.
Anh không muốn buông bỏ đâu, gái à
I just need you to know, girl.
Em chỉ cần em biết thôi, gái à

I don’t wanna run away, baby, you’re the one I need tonight.
Anh không muốn trốn chạy, em yêu, em là người anh cần đêm nay
No promises.
Không hứa hẹn chi
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms here tonight
Cưng ơi, lúc này anh cần ôm em thật chặt, anh chỉ muốn chết trong vòng tay em ở đây đêm nay

Hey baby, when we are together doing things that we love.
Này em yêu, khi chúng ta bên nhau, làm những điều mình thích
Every time you're near I feel like I’m in heaven feeling high
Lần nào em gần bên, anh đều cảm thấy mình như trên thiên đường, vui sướng biết bao
I don’t want to let go, girl.
Anh không muốn buông bỏ đâu, gái à
I just need you to know, girl.
Em chỉ cần em biết thôi, gái à

I don’t wanna run away, baby, you’re the one I need tonight.
Anh không muốn trốn chạy, em yêu, em là người anh cần đêm nay
No promises.
Không hứa hẹn chi
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms here tonight
Em yêu, lúc này anh cần ôm chặt lấy em, anh chỉ muốn chết trong vòng tay em ở đây đêm nay

I don’t want to run away, I want to stay forever, through time and time.
Anh không muốn trốn chạy, anh muốn ở đây mãi mãi, suốt đời suốt kiếp
No promises
Không hứa hẹn chi

I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone.
Anh không trốn chạy, anh không muốn cô đơn đâu
No promises.
Không hứa hẹn chi
Baby, now I need to hold you tight, now and forever, my love.
Em yêu, lúc này anh cần ôm em thật chặt, bây giờ và mãi mãi về sau, tình yêu của anh hỡi
No promises
Không hứa hẹn chi

I don’t wanna run away, baby, you’re the one I need tonight.
Anh không muốn trốn chạy, em yêu, em là người anh cần đêm nay
No promises.
Không hứa hẹn chi
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms here tonight
Cưng ơi, lúc này anh cần ôm em thật chặt, anh chỉ muốn chết trong vòng tay em ở đây đêm nay

I don’t wanna run away, baby, you’re the one I need tonight.
Anh không muốn trốn chạy, em yêu, em là người anh cần đêm nay
No promises.
Không hứa hẹn chi
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms here tonight
Cưng ơi, lúc này anh cần ôm em thật chặt, anh chỉ muốn chết trong vòng tay em ở đây đêm nay

No comments

Powered by Blogger.