Header Ads

Lời dịch bài hát numb - Linkin Park

Bậc cha mẹ đều mong muốn con mình sẽ trở thành điều mà mình tự hào, không muốn con cái mình rơi vào sai lầm nhưng vô hình chung lại có thể khiến cho con cái cảm thấy ngột ngạt, bức bối vì bị kiểm soát quá mức. Numb của Linkin Park là bài hát nói lên thực trạng này, thể hiện nỗi bức xúc của cô gái khi cô chỉ sống như điều mà mẹ cô muốn, chứ không được sống như chính mình muốn.


Lời dịch

Numb
Tê Cóng

I'm tired of being what you want me to be
Con mệt mỏi với việc trở thành điều mà mẹ muốn
Feeling so faithless, lost under the surface
Cảm thấy mất niềm tin, lạc lỏng dưới vỏ bọc này
Don't know what you're expecting of me
Không biết mẹ đang mong đợi gì ở con
Put under the pressure of walking in your shoes
Tạo áp lực lên những bước giày con đi 
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(Bị mắc kẹt trong cơn sóng dội, mãi mắc kẹt trong cơn sóng dội) 
Every step that I take is another mistake to you
Với mẹ mỗi bước chân con đi là một sai lầm khác 
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(Bị mắc kẹt trong cơn sóng dội, mãi mắc kẹt trong cơn sóng dội) 

I've become so numb, I can't feel you there
Con trở nên quá tê cóng, con không thể nhận thấy mẹ ở đó 
Become so tired, so much more aware
Trở nên quá mệt mỏi, quá nhiều sự cảnh giác 
I'm becoming this, all I want to do
Con dần trở nên thế này đây, mọi điều con muốn làm 
Is be more like me and be less like you
Là chính mình nhiều hơn và ít giống như mẹ muốn đi 

Can't you see that you're smothering me
Mẹ không thấy là mẹ đang che bóng con sao 
Holding too tightly, afraid to lose control?
Giữ con quá chặt, sợ con mất kiểm soát chăng? 
'Cause everything that you thought I would be
Vì mọi thứ mà mẹ nghĩ con sẽ trở thành 
Has fallen apart right in front of you
Đã sụp đổ ngay trước mắt mẹ 
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(Bị mắc kẹt trong cơn sóng dội, mãi mắc kẹt trong cơn sóng dội) 
Every step that I take is another mistake to you
Với mẹ mỗi bước chân con đi là một sai lầm khác 
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(Bị mắc kẹt trong cơn sóng dội, mãi mắc kẹt trong cơn sóng dội) 
And every second I waste is more than I can take
Và mỗi giây con lãng phí nhiều hơn điều mà con có thể có được

I've become so numb, I can't feel you there
Con trở nên quá tê cóng, con không thể nhận thấy mẹ ở đó 
Become so tired, so much more aware
Trở nên quá mệt mỏi, quá nhiều sự cảnh giác 
I'm becoming this, all I want to do
Con dần trở nên thế này đây, mọi điều con muốn làm 
Is be more like me and be less like you
Là chính mình nhiều hơn và ít giống như mẹ muốn đi

And I know
Và con biết 
I may end up failing too
Con cũng có thể kết thúc trong thất bại đấy 
But I know
Nhưng con biết 
You were just like me with someone disappointed in you
Mẹ đã từng như con với một ai đó đã thất vọng về mẹ 

I've become so numb, I can't feel you there
Con trở nên quá tê cóng, con không thể nhận thấy mẹ ở đó 
Become so tired, so much more aware
Trở nên quá mệt mỏi, quá nhiều sự cảnh giác 
I'm becoming this, all I want to do
Con dần trở nên thế này đây, mọi điều con muốn làm 
Is be more like me and be less like you
Là chính mình nhiều hơn và ít giống như mẹ muốn đi

I've become so numb, I can't feel you there
Con trở nên quá tê cóng, con không thể nhận thấy mẹ ở đó 
(I'm tired of being what you want me to be)
(Con mệt mỏi với việc trở thành điều mà mẹ muốn)
I've become so numb, I can't feel you there
Con trở nên quá tê cóng, con không thể nhận thấy mẹ ở đó 
(I'm tired of being what you want me to be)
(Con mệt mỏi với việc trở thành điều mà mẹ muốn)

No comments

Powered by Blogger.