Header Ads

Lời dịch bài hát On My Way - Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko

On My Way của Alan Walker, Sabrina Carpenter và Farruko được phát hành vào 21/03/2019 trong đó Farruko đóng góp một đoạn tiếng Tây Ban Nha. Chủ đề của bài hát nói về việc thoát khỏi một mối quan hệ tồi tệ và lựa chọn đi trên con đường riêng của mình.


Lời dịch

On My Way
Trên Con Đường Mình Đi

I'm sorry but
Em xin lỗi nhưng
Don't wanna talk
Em không muốn nói chuyện lúc này
I need a moment before I go
Em cần một chút tĩnh lặng trước khi
It's nothing personal
Không có gì là cá nhân cả

I draw the blinds
Em kéo tấm rèm xuống
They don't need to see me cry
Họ không cần phải thấy em khóc
'Cause even if they understand
Vì dù là họ tỏ ra thấu hiểu
They don't understand
Họ cũng chả hiểu gì cả

So then when I'm finished
Thế nên khi em xong xuôi mọi chuyện rồi
I'm all 'bout my business
Em chỉ quan tâm đến việc của mình
And ready to save the world
Và sẵn sàng để cứu thế giới
I'm taking my misery
Em đang thâu tóm nỗi thống khổ của mình
Make it my bitch
Khiến nó trở thành nô dịch của em
Can't be everyone's favorite girl
Không thể là cô gái yêu thích của mọi người được

So take aim and fire away
Thế nên hãy nhắm lấy mục tiêu và bóp cò
I've never been so wide awake
Em chưa bao giờ thực sự quá tỉnh táo
No, nobody but me can keep me safe
Không, không một ai ngoài em có thể giữ em an toàn
And I'm on my way
Và em đang trên con đường của mình
The blood moon is on the rise
Trăng máu đang mọc lên
The fire burning in my eyes
Ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt em
No, nobody but me can keep me safe
Không, không một ai ngoài em có thể giữ em an toàn
And I'm on my way
Và em đang trên con đường của mình

(Ya, ya)
(Farru, yeah, guaya)
Lo siento mucho (Farru), pero me voy (Eh)
Anh thật sự xin lỗi, nhưng anh sẽ rời đi
Porque a tu lado me di cuenta que nada soy (Eh-ey)
Vì bên cạnh em, anh chẳng là gì cả
Y me cansé de luchar y de guerrear en vano
Và anh mệt mỏi với việc cứ mãi chiến đấu trong vô vọng
De estar en la línea de fuego y de meter la mano
Ở trên làn lửa đạn và vươn tới em
Acepto mis errore', también soy humano
Anh thừa nhận những sai lầm của mình, anh cũng là con người mà
Y tú no ve' que lo hago porque te amo (Pum-pum-pum-pum)
Và em không nhận ra điều anh làm là vì anh yêu em

Pero ya (Ya) no tengo más na' que hacer aquí (Aquí)
Nhưng giờ anh chẳng còn gì để làm ở đây
Me voy, llegó la hora 'e partir (Partir)
Anh sẽ rời đi, đã đến lúc phải đi rồi
De mi propio camino, seguir lejos de ti
Trên con đường của mình, tránh xa khỏi em

So take aim and fire away
Thế nên hãy nhắm lấy mục tiêu và bóp cò
I've never been so wide awake
Em chưa bao giờ thực sự quá tỉnh táo
No, nobody but me can keep me safe
Không, không một ai ngoài em có thể giữ em an toàn
And I'm on my way
Và em đang trên con đường của mình
The blood moon is on the rise (Is on the rise, na-na)
Trăng máu đang mọc lên (Đang mọc lên)
The fire burning in my eyes (The fire burning in my eyes)
Ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt em (Ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt em)
No, nobody but me can keep me safe
Không, không một ai ngoài em có thể giữ em an toàn
And I'm on my way
Và em đang trên con đường của mình

(I'm on my way)
(Em đang trên con đường của mình)
Everybody, everybody keep me safe
Mọi người, mọi người giữ em an toàn
Everybody, everybody keep me safe
Mọi người, mọi người giữ em an toàn
Everybody, everybody keep me safe
Mọi người, mọi người giữ em an toàn
Everybody, everybody keep me safe
Mọi người, mọi người giữ em an toàn
Everybody, everybody on my way
Mọi người, mọi người trên con đường em đi

So take aim and fire away
Thế nên hãy nhắm lấy mục tiêu và bóp cò
I've never been so wide awake
Em chưa bao giờ thực sự quá tỉnh táo
No, nobody but me can keep me safe
Không, không một ai ngoài em có thể giữ em an toàn
And I'm on my way
Và em đang trên con đường của mình
The blood moon is on the rise
Trăng máu đang mọc lên
The fire burning in my eyes
Ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt em
No, nobody but me can keep me safe
Không, không một ai ngoài em có thể giữ em an toàn
And I'm on my way
Và em đang trên con đường của mình

No comments

Powered by Blogger.