Header Ads

Lời dịch bài hát Sacrifice - Elton John

Sacrifice là bản ballad được sáng tác bởi Elton John và cộng tác viên của ông Bernie Taupin. Lời bài hát khá là hay, giai điệu nhẹ nhàng rất thích hợp cho việc học tiếng Anh.


Lời dịch

Sacrifice
Hi Sinh

It's a human sign
Đó là bản tính con người
When things go wrong
Khi mọi chuyện trở nên sai trái
When the scent of her lingers
Khi mùi hương nàng còn vương vấn
And temptations strong
Và những cám dỗ thật mạnh mẽ

Into the boundary
Bên trong ranh giới
Of each married man
Của mỗi người đàn ông đã kết hôn
Sweet deceit comes a callin'
Sự lừa dối ngọt ngào vẫy gọi
And negativity lands
Và những vùng đất tội lỗi

Cold, cold heart
Con tim băng giá
Hard done by you
Do em nhẫn tâm mà thành
Some things looking better baby
Vài thứ có vẻ tốt đẹp hơn, em yêu à
Just passin' through
Vừa mới vụt qua
And it's no sacrifice
Và đó không phải là sự hi sinh
Just a simple word
Chỉ là một từ đơn giản
It's two hearts living
Đó là hai con tim đang sống
In two separate worlds
Trong hai thế giới tách biệt
But it's no sacrifice
Nhưng đó không phải là sự hi sinh
No sacrifice
Không phải sự hi sinh
It's no sacrifice at all
Đó tuyệt đối không phải là sự hi sinh

Mutual misunderstanding
Sự hiểu lầm lẫn nhau
After the fact
Sau sự việc
Sensitivity builds a prison
Sự nhạy cảm xây nên lao tù
In the final act
Rốt cuộc

We lose direction
Chúng ta mất phương hướng
No stone unturned
Không viên đá nào là không được lật lên
No tears to damn you
Không giọt nước mắt nào làm lay động được em
When jealousy burns
Khi lòng ghen tuông bùng cháy

Cold, cold heart
Con tim băng giá
Hard done by you
Do em nhẫn tâm mà thành
Some things looking better baby
Vài thứ có vẻ tốt đẹp hơn, em yêu à
Just passin' through
Vừa mới vụt qua
And it's no sacrifice
Và đó không phải là sự hi sinh
Just a simple word
Chỉ là một từ đơn giản
It's two hearts living
Đó là hai con tim đang sống
In two separate worlds
Trong hai thế giới tách biệt
But it's no sacrifice
Nhưng đó không phải là sự hi sinh
No sacrifice
Không phải sự hi sinh
It's no sacrifice at all
Đó tuyệt đối không phải là sự hi sinh

Cold, cold heart
Con tim băng giá
Hard done by you
Do em nhẫn tâm mà thành
Some things looking better baby
Vài thứ có vẻ tốt đẹp hơn, em yêu à
Just passin' through
Vừa mới vụt qua
And it's no sacrifice
Và đó không phải là sự hi sinh
Just a simple word
Chỉ là một từ đơn giản
It's two hearts living
Đó là hai con tim đang sống
In two separate worlds
Trong hai thế giới tách biệt
But it's no sacrifice
Nhưng đó không phải là sự hi sinh
No sacrifice
Không phải sự hi sinh
It's no sacrifice at all
Đó tuyệt đối không phải là sự hi sinh

No sacrifice, at all
Không phải sự hi sinh, không một chút nào
No sacrifice, at all
Không phải sự hi sinh, không một chút nào
No sacrifice, at all
Không phải sự hi sinh, không một chút nào
No sacrifice, at all
Không phải sự hi sinh, không một chút nào

No comments

Powered by Blogger.