Header Ads

Lời dịch bài hát Safe & Sound - Taylor Swift

Safe & Sound trình bày bởi ca sỹ Taylor Swift cùng với nhóm nhạc The Civil Wars được trích từ nhạc phim của bộ phim bom tấn The Hunger Games (2012). Nội dung bài hát là niềm tin mãnh liệt của cô gái rằng cô và người mình thương sẽ bình an vượt qua cuộc chiếm cam go phía trước.


Lời dịch

Safe & Sound
Bình An

I remember tears streaming down your face
Em còn nhớ những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt anh 
When I said, "I'll never let you go."
Khi em nói, "Em sẽ không bao giờ để anh ra đi"
When all those shadows almost killed your light
Khi tất cả bóng tối đó đã gần như giết chết ánh sáng của anh
I remember you said, "Don't leave me here alone,"
Em nhớ anh đã nói, "Đừng để anh một mình"
But all that's dead and gone and passed tonight
Nhưng đêm nay tất cả đã xong rồi, biến mất và tàn lụi 

Just close your eyes
Nhắm mắt anh lại đi
The sun is going down
Thái dương đang lặn dần
You'll be alright
Anh sẽ ổn thôi
No one can hurt you now
Không còn ai có thể tổn thương anh lúc này
Come morning light
Đến với ánh ban mai
You and I'll be safe and sound
Anh và em sẽ bình an thôi

Don't you dare look out your window, darling.
Không dám nhìn ra ngoài cửa sổ sao anh yêu?
Everything's on fire
Mọi thứ đang rực cháy
The war outside our door keeps raging on
Cuộc chiến bên ngoài cánh cứa vẫn còn khốc liệt lắm
Hold on to this lullaby
Giữ lấy bài hát ru này
Even when the music's gone
Kể cả khi tiếng nhạc không còn
Gone
Không còn

Just close your eyes
Nhắm mắt anh lại đi
The sun is going down
Thái dương đang lặn dần
You'll be alright
Anh sẽ ổn thôi
No one can hurt you now
Không còn ai có thể tổn thương anh lúc này
Come morning light
Đến với ánh ban mai
You and I'll be safe and sound
Anh và em sẽ bình an thôi

Ooh, ooh, ooh, ooh
La, la (la, la)
La, la (la, la)
Ooh, ooh, ooh, ooh
La, la (la, la)

Just close your eyes
Nhắm mắt anh lại đi
You'll be alright
Anh sẽ ổn thôi
Come morning light
Đến với ánh ban mai
You and I'll be safe and sound...
Anh và em sẽ bình an thôi....

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh, oh

No comments

Powered by Blogger.