Header Ads

Lời dịch bài hát The Scientist - Coldplay

The Scientist là bản ballad buồn của Coldplay. Đó là lời bộc bạch đầy tiếc nuối của chàng trai vì đã đánh mất thứ mà yêu thương. Liệu rằng khoa học có thể tìm ra giải pháp để giúp chàng trai trở lại nơi bắt đầu để anh có giành lại điều mà anh đã mất mát xưa kia?


Lời dịch

The Scientist
Nhà Khoa Học

Come up to meet you, tell you I'm sorry
Lên đến đây để gặp em, để nói với em là anh xin lỗi
You don't know how lovely you are
Em không biết em dễ thương biết dường nào đâu

I had to find you
Anh phải tìm kiếm em
Tell you I need you
Nói với em là anh cần em
Tell you I set you apart
Nói với em là anh xem em là một điều riêng biệt

Tell me your secrets
Hãy kể với anh những bí mật của em
And ask me your questions
Và hỏi anh những câu hỏi
Oh, let's go back to the start
Oh, hãy trở lại với thuở ban đầu

Running in circles
Quanh quẩn trong những vòng tròn
Coming up tails
Bám theo những cái đuôi
Heads on a science apart
Vò đầu trong khoa học

Nobody said it was easy
Không ai nói dễ dàng cả
It's such a shame for us to part
Thật hổ thẹn vì để chúng ta chia xa
Nobody said it was easy
Không ai nói dễ dàng cả
No one ever said it would be this hard
Không ai nói sẽ đau thế này

Oh, take me back to the start
Oh, hãy trở lại với thuở ban đầu

I was just guessing
Anh đang phán đoán
At numbers and figures
Trên những con số và dữ liệu
Pulling the puzzles apart
Tìm câu trả lời cho những câu đố

Questions of science
Những câu hỏi của khoa học
Science and progress
Khoa học và tiến bộ
Do not speak as loud as my heart
Không lấn án được con tim anh

Tell me you love me
Hãy nói với anh là em yêu anh đi
Come back and haunt me
Hãy trở lại và ám lấy anh này
Oh, and I rush to the start
Oh, và anh vội vã chạy tới nơi bắt đầu

Running in circles
Quanh quẩn trong những vòng tròn
Chasing our tails
Bám theo những cái đuôi
Coming back as we are
Trở lại nơi chúng ta thuộc về

Nobody said it was easy
Không ai nói dễ dàng cả
It's such a shame for us to part
Thật hổ thẹn vì để chúng ta chia xa
Nobody said it was easy
Không ai nói dễ dàng cả
No one ever said it would be this hard
Không ai nói sẽ đau thế này

I'm going back to the start
Anh sẽ trở về nơi bắt đầu

No comments

Powered by Blogger.