Header Ads

Lời dịch bài hát Señorita - Shawn Mendes, Camila Cabello

Señorita trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là một cô gái trẻ chưa lập gia đình, và cũng là tên bài hát được trình diễn bởi hai ca sỹ Shawn Mendes và Camila Cabello. Nội dung bài hát nói về đôi bạn trẻ mặc dù cố gắng phủ nhận tình cảm dành cho nhau nhưng không thể nào dối được lòng mình.


Lời dịch

Señorita
Señorita

I love it when you call me Señorita
Em rất thích mỗi khi anh gọi em Señorita
I wish I could pretend I didn’t need ya
Em ước rằng em có thể giả vờ như không cần anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng cứ mỗi cái chạm đều là ô la la la 
It’s true la-la-la
Thật như vậy la la la 
Ooh I should be running
Ôi em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Ôi anh lại giữ em tiến đến
For ya
Vì anh

Land in Miami
Vùng đất ở Miami
The air was hot from summer rain
Khí trời nóng nực bởi mưa hè
Sweat dripping off me
Mồ hồi ướt đẫm người tôi
Before I even knew her name la-la-la
Thậm chí trước khi tôi biết đến tên nàng la la la
It felt like ooh-la-la-la
Cảm thấy như là ô la la la
Yeah, no
Yeah, không

Sapphire moonlight
Ánh trăng màu ngọc bích
We danced for hours in the sand
Chúng tôi nhảy hàng giờ trên cát
Tequila Sunrise
Tequila Sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
Cơ thể  nàng thật vừa vặn trong tay tôi, la la la
It felt like ooh-la-la-la
Cảm thấy như là o la la la 
Yeah
Yeah

I wish I could pretend I didn’t need ya
Em ước rằng em có thể giả vờ như không cần anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng cứ mỗi cái chạm đều là ô la la la 
It’s true la-la-la
Thật như vậy la la la 
Ooh I should be running
Ôi em nên bỏ chạy
Ooh you know I love it
Ôi anh biết em rất thích mà

When you call me Señorita
Khi anh gọi em Señorita
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
Em ước là việc rời xa anh không khó nhằn đến thế
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng cứ mỗi cái chạm đều là ô la la la 
It’s true la-la-la
Thật như vậy la la la 
Ooh I should be running
Ôi em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Ôi anh lại giữ em tiến đến
For ya
Vì anh

Locked in the hotel
Nhốt mình trong khách sạn
There’s just some things that never change
Có vài thứ không bao giờ thay đổi
You say, “We’re just friends.”
Anh nói "chúng ta chỉ là bạn"
But friends don’t know the way you taste-la-la-la
Nhưng bạn bè nào biết được cách anh nếm chứ  la la la 
‘Cause you know it’s been a long time comin’
Vì anh biết đó là một hành trình dài mà
Don’t you let me fall, oh
Đừng khiến em gục ngã, ôi

Oh, when your lips undress me
Ôi, khi đôi môi anh cởi bỏ y phục em
Hooked on your tongue
Quyện chặt lấy lưỡi anh
Ooh, love, your kiss is deadly
Ôi, tình yêu, nụ hôn của anh thật chết người
Don’t stop
Xin đừng dừng lại

I love it when you call me Señorita
Em rất thích mỗi khi anh gọi em Señorita
I wish I could pretend I didn’t need ya
Em ước rằng em có thể giả vờ như không cần anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng cứ mỗi cái chạm đều là ô la la la 
It’s true la-la-la
Thật như vậy la la la 
Ooh I should be running
Ôi em nên bỏ chạy
Ooh you know I love it
Ôi anh biết em rất thích mà

When you call me Señorita
Khi anh gọi em Señorita
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
Em ước là việc rời xa anh không khó nhằn đến thế
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng cứ mỗi cái chạm đều là ô la la la 
It’s true la-la-la
Thật như vậy la la la 
Ooh I should be running
Ôi em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Ôi anh lại giữ em tiến đến
For ya
Vì anh

All along I’ll be coming for ya (for ya)
Tất cả mọi điều em sẽ đến là vì anh (vì anh)
And I hope it meant something to ya
Và em hy vọng nó có ý nghĩa gì dó với anh
Call my name I’ll be comin’ for ya (comin’ for ya)
Hãy gọi tên em em sẽ đến vì anh (đến vì anh)
Comin’ for ya (comin’ for ya)
Đến vì anh (đến vì anh)

For ya, for ya (oh, she loves it when I call her), for ya
Vì anh, vì anh (ôi, nàng rất thích khi tôi gọi nàng), vì anh
Ooh I should be running
Ôi em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Ôi anh lại giữ em tiến đến
For ya
Vì anh

No comments

Powered by Blogger.