Header Ads

Lời dịch bài hát Someone You Loved - Lewis Capaldi

Someone You Loved với giai điệu sâu lắng và chất giọng ngọt ngào của Lewis Capaldi đã giành được sự yêu thích của nhiều tín đồ yêu âm nhạc trên thế giới cũng như sự đánh giá cao của giới phê bình. Về mặt thương mại, bài hát cũng thu được nhiều thành công khi vào được top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.


Lời dịch

Someone You Loved
Ai Đó Em Đã Yêu

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me
Anh dần suy sụp và lần này anh sợ rằng sẽ không có ai cứu lấy anh
This all or nothing really got a way of driving me crazy
Cái thứ hoặc được cả hoặc mất hêt này biết cách làm anh phát điên mà

I need somebody to heal
Anh cần đó ai đó để hàn gắn
Somebody to know
Ai đó để quen biết
Somebody to have
Ai đó để sở hữu
Somebody to hold
Ai đó để ôm chầm
It’s easy to say
Nói thì thật dễ dàng
But it’s never the same
Nhưng chẳng hề như vậy
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
Anh đoán anh đã quen dần với cách em làm tê cóng những nỗi đau

Now the day bleeds, into nightfall
Giờ đây ngày đang rỉ máu, thành màn đêm
And you’re not here, to get me through it all
Và em không ở đây, để giúp anh vượt qua tất cả
I let my guard down and then you pulled the rug
Anh để mất cảnh giác và rồi em kéo tấm thảm
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã khá quen với việc là ai đó mà em yêu

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to
Anh dần suy sụp và lần này anh sợ rằng sẽ không có ai để dựa dẫm
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Tình yêu được cả hoặc mất hết này khiến anh nằm trơ trọi mà không có em
Now I need somebody to know
Giờ anh cần ai đó để quen biết
Somebody to heal
Ai đó để hàn gắn
Somebody to have
Ai đó để sở hữu
Just to know how it feels
Chỉ để biết cảm giác nó thế nào
It’s easy to say
Nói thì thật dễ dàng
But it’s never the same
Nhưng chẳng hề như vậy
I guess I kinda liked the way you helped me escape
Anh đoán anh khá là thích cái cách em giúp anh trốn thoát

Now the day bleeds, into nightfall
Giờ đây ngày đang rỉ máu, thành màn đêm
And you’re not here, to get me through it all
Và em không ở đây, để giúp anh vượt qua tất cả
I let my guard down and then you pulled the rug
Anh để mất cảnh giác và rồi em kéo tấm thảm
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã khá quen với việc là ai đó mà em yêu

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
Và anh có khuynh hướng nhắm mắt lại khi thỉnh thoảng nỗi đau đến
I fall into your arms
Anh ngã vào vòng tay em
I'll be safe in your sound til I come back around
Anh sẽ an toàn trong âm thanh của em cho đến khi anh quay trở lại

For now the day bleeds, into nightfall
Giờ đây ngày đang rỉ máu, thành màn đêm
And you’re not here, to get me through it all
Và em không ở đây, để giúp anh vượt qua tất cả
I let my guard down and then you pulled the rug
Anh để mất cảnh giác và rồi em kéo tấm thảm
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã khá quen với việc là ai đó mà em yêu

But now the day bleeds, into nightfall
Nhưng giờ đây ngày đang rỉ máu, thành màn đêm
And you’re not here, to get me through it all
Và em không ở đây, để giúp anh vượt qua tất cả
I let my guard down and then you pulled the rug
Anh để mất cảnh giác và rồi em kéo tấm thảm
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã khá quen với việc là ai đó mà em yêu

I let my guard down and then you pulled the rug
Anh để mất cảnh giác và rồi em kéo tấm thảm
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã khá quen với việc là ai đó mà em yêu

No comments

Powered by Blogger.