Header Ads

Lời dịch bài hát What Are Words - Chris Medina

Chris Medina đã dựa trên cảm xúc thật của mình để viết lên What Are Words, ca khúc tình yêu da diết đã làm tan chảy trái tim của nhiều người nghe nhạc. Giai điệu đẹp đẽ, lời hát ngọt ngào cùng với giọng ca dày ấm đã tạo nên ca khúc tuyệt vời


Lời dịch

What Are Words
Lời Nói Là Gì

Anywhere you are, I am near
Bất cứ nơi nào em ở, anh kề bên
Anywhere you go, I'll be there
Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ ở đó
Anytime you whisper my name, you'll see
Bất cứ lúc nào em thì thầm tên anh, em sẽ thấy anh
How every single promise I keep
Mỗi một lời hứa anh đều giữ chặt
Cuz what kind of guy would I be
Vì anh sẽ loại gã trai thế nào
If I was to leave when you need me most
Nếu anh bỏ đi khi em cần anh nhất

What are words
Lời nói là gì
If you really don't mean them
Nếu em không thật sự có ý như thế
When you say them
Khi em nói chúng
What are words
Lời nói là gì
If they're only for good times
Nếu chúng ta chỉ dành cho những lúc tốt đẹp
Then they don't
Sau đó thì thôi
When it's love
Khi đó là tình yêu
Yeah, you say them out loud
Yeah, em hãy nói chúng thật to
Those words, They never go away
Những lời đó, chúng không bao giờ đi mất
They live on, even when we're gone
Chúng còn đó, thậm chí khi chúng ta không còn

And I know an angel was sent just for me
Và anh biết một thiên thần được gửi đến dành cho anh
And I know I'm meant to be where I am
Và anh biết anh có ý nghĩa ở nơi anh thuộc về
And I'm gonna be
Và anh sẽ
Standing right beside her tonight
Đứng cạnh bên cô ấy tối nay

And I'm gonna be by your side
Và anh sẽ bên cạnh em
I would never leave when she needs me most
Anh sẽ không bao giờ rời đi khi em cần anh nhất

What are words
Lời nói là gì
If you really don't mean them
Nếu em không thật sự có ý như thế
When you say them
Khi em nói chúng
What are words
Lời nói là gì
If they're only for good times
Nếu chúng ta chỉ dành cho những lúc tốt đẹp
Then they don't
Sau đó thì thôi
When it's love
Khi đó là tình yêu
Yeah, you say them out loud
Yeah, em hãy nói chúng thật to
Those words, They never go away
Những lời đó, chúng không bao giờ đi mất
They live on, even when we're gone
Chúng còn đó, thậm chí khi chúng ta không còn

Anywhere you are, I am near
Bất cứ nơi nào em ở, anh kề bên
Anywhere you go, I'll be there
Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ ở đó
Anytime you whisper my name, you'll see
Bất cứ lúc nào em thì thầm tên anh, em sẽ thấy anh
How every single promise I keep
Mỗi một lời hứa anh đều giữ chặt
Cuz what kind of guy would I be
Vì anh sẽ loại gã trai thế nào
If I was to leave when you need me most
Nếu anh bỏ đi khi em cần anh nhất

I'm forever keeping my angel close
Anh mãi luôn giữ thiên thần của mình kề bên

No comments

Powered by Blogger.