Header Ads

Lời dịch bài hát The Winner Takes It All - Abba

Vào mùa hè năm 1979, Ulvaeus và Andersson bắt đầu viết The Winner Takes It All, bài hát về sau đã trở thành một trong những bài hát thành công của ban nhạc Abba. Theo như Ulvaeus, ông đã say trong khi viết lời bài hát và nó chỉ hoàn thành trong chỉ vỏn vẹn một giờ đồng hồ. 


Lời dịch

The Winner Takes It All
Người Chiến Thắng Có Tất Cả

I don't wanna talk
Em không muốn nói gì
About things we've gone through
Về những điều chúng ta đã trải qua
Though it's hurting me
Dù nó làm đau em lắm
Now it's history
Nhưng giờ đã là quá khứ rồi
I've played all my cards
Em đã tung ra mọi quân bài
And that's what you've done too
Và đó là điều anh cũng đã làm
Nothing more to say
Không còn gì để nói
No more ace to play
Không còn quân bài tẩy để tung

The winner takes it all
Người chiến thắng có tất cả
The loser's standing small
Kẻ thua cuộc đứng nhỏ nhoi
Beside the victory
Bên cạnh sự thắng lợi
That's her destiny
Đó là định mệnh của cô ấy

I was in your arms
Em đã ở trong vòng tay của anh
Thinking I belonged there
Nghĩ rằng mình thuộc về nơi đó
I figured it made sense
Em đã tưởng nó thật ý nghĩa
Building me a fence
Dựng cho mình một bờ rào
Building me a home
Xây cho mình một mái nhà
Thinking I'd be strong there
Nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ ở đó
But I was a fool
Nhưng em là kẻ khờ
Playing by the rules
Chỉ biết chơi theo luật

The gods may throw a dice
Các vị thần có thể tung xúc xắc
Their minds as cold as ice
Tâm trí họ lạnh như đá
And someone way down here
Và ai đó dưới nhân thế
Loses someone dear
Mất đi người yêu dấu
The winner takes it all
Người chiến thắng có tất cả
The loser has to fall
Kẻ thua cuộc phải gục ngã
It's simple and it's plain
Rất đơn giản và dễ hiểu
Why should I complain?
Sao em phải phàn nàn chứ?

But tell me does she kiss
Nhưng nói em nghe, liệu cô ấy có hôn
Like I used to kiss you?
Như em từng hôn anh?
Does it feel the same
Cảm giác có giống chăng  
When she calls your name?
Khi cô ấy gọi tên anh?
Somewhere deep inside
Nơi nào đó sâu thẳm bên trong
You must know I miss you
Anh phải biết là em nhớ anh lắm
But what can I say?
Nhưng em có thể nói gì được chứ
Rules must be obeyed
Luật chơi phải được tuân thủ

The judges will decide
Những người phán quyết sẽ quyết định
The likes of me abide
Những người như em phải tuân theo
Spectators of the show
Khán giả của buổi diễn
Always staying low
Luôn ở dưới thấp
The game is on again
Trò chơi lại bắt đầu
A lover or a friend
Tình nhân hay bạn bè
A big thing or a small
Thứ to lớn hay nhỏ nhặt
The winner takes it all
Người chiến thắng có tất cả

I don't wanna talk
Em không muốn nói gì hết
If it makes you feel sad
Nếu điều đó làm anh cảm thấy buồn
And I understand
Và em hiểu mà
You've come to shake my hand
Anh đã tới để bắt tay em
I apologize
Em xin lỗi
If it makes you feel bad
Nếu điều đó làm anh cảm thấy tệ hại
Seeing me so tense
Nhìn em thật căng thẳng
No self-confidence
Không còn sự tự tin
But you see
Nhưng anh biết đấy
The winner takes it all
Người chiến thắng có tất cả
The winner takes it all
Người chiến thắng có tất cả

So the winner takes it all
Thế nên người chiến thắng có tất cả
And the loser has to fall
Và kẻ thua thuộc phải gục ngã
Throw a dice, cold as ice
Gieo con xúc xắc, lạnh lùng như đá
Way down here, someone dear
Con đường dưới đây, ai đó yêu dấu
Takes it all, has to fall
Có tất cả, phải gục ngã
It seems plain to me
Điều đó dường như dễ hiểu với em

1 comment:

Powered by Blogger.