Header Ads

Lời dịch bài hát Woman In Love - Barbra Streisand

Woman In Love đã ra đời từ năm 1980 nhưng đến nay bản tình ca này vẫn làm rung động trái tim của người nghe nhạc. Qua bài hát, ta thấy người phụ nữ khi yêu thật là kỳ diệu, sẵn sàng trao mọi thứ cho người mình yêu.


Lời dịch

Woman In Love
Người Phụ Nữ Đang Yêu

Life is a moment in space
Cuộc đời chỉ là một khoảnh khắc trong không gian
When the dream is gone
Khi giấc mơ đan biến
It's a lonelier place
Nó càng là một nơi hiu quạnh
I kiss the morning goodbye
Em hôn tạm biệt buổi sáng
But down inside, you know we never know why
Như sâm thẳm bên trong, anh biết chúng ta không bao giờ hiểu tại sao
The road is narrow and long
Con đường lại hẹp và dài
When eyes meet eyes
Khi ánh mắt chạm nhau
And the feeling is strong
Và cảm xúc dâng trào
I turn away from the wall
Em quay mặt khỏi bức tường
I stumble and fall
Em xảy chân và ngã dụi
But I give you it all
Nhưng em trao cho anh tất cả

I am a woman in love
Em là một người phụ nữ đang yêu
And I'd do anything
Và em sẽ làm bất cứ gì
To get you into my world
Để đưa anh vào trong thế giới của mình
And hold you within
Và giữ anh bên trong
It's a right I defend
Đó là quyền lợi mà em sẽ bảo vệ
Over and over again
Không ngừng nghỉ
What do I do
Em làm gì đây?

With you eternally mine
Với anh là của em mãi mãi
In love there is no measure of time
Trong tình yêu không có sự đo lường thời gian
We planned it all at the start
Chúng ta đã định nó ngay từ bắt đầu
But you and I live in each other's heart
Nhưng anh và em sống trong trái tim của nhau
We may be oceans away
Chúng ta có xa trùng đại dương
You'll feel my love
Anh vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu của em
I hear what you say
Em vẫn nghe được điều anh nói
No truth is ever a lie
Không có sự thật nào chứa đựng dối trá
I stumble and fall
Em xảy chân và ngã dụi
But I give you it all
Nhưng em trao cho anh tất cả

I am a woman in love
Em là một người phụ nữ đang yêu
And I'd do anything
Và em sẽ làm bất cứ gì
To get you into my world
Để đưa anh vào trong thế giới của mình
And hold you within
Và giữ anh bên trong
It's a right I defend
Đó là quyền lợi mà em sẽ bảo vệ
Over and over again
Không ngừng nghỉ
What do I do
Em làm gì đây?

I am a woman in love
Em là một người phụ nữ đang yêu
And I'm talking to you
Và em đang nói với anh nè
You know I know how you feel
Anh biết em biết cảm giác của anh mà
What a woman can do
Điều một người phụ nữ có thể làm
It's a right I defend
Đó là quyền lợi mà em sẽ bảo vệ
Over and over again
Không ngừng nghỉ

I am a woman in love
Em là một người phụ nữ đang yêu
And I'd do anything
Và em sẽ làm bất cứ gì
To get you into my world
Để đưa anh vào trong thế giới của mình
And hold you within
Và giữ anh bên trong
It's a right I defend
Đó là quyền lợi mà em sẽ bảo vệ
Over and over again
Không ngừng nghỉ

No comments

Powered by Blogger.