Header Ads

Cách dùng according to

According to là cụm từ khá quen thuộc mà chúng ta thường thấy trong các văn bản tiếng Anh. Vậy according to nghĩa là gì, cách dùng nó như thế nào? Chỉ cần mất 5 phút đọc bài viết này thôi, bạn sẽ giải đáp được mọi thắc mắc trên.

Cách dùng according toAccording to có nghĩa là "theo như ..." và được sử dụng như là giới từ. Nó có hai cách dùng.

Cách dùng 1


Dùng để đề cập đến ý kiến, quan điểm được xuất phát từ người nào đó hoặc nguồn tham khảo nào đó mà không phải là của người nói, người viết.

Ví dụ:

  • According to his sister, he isn't at home. (Theo như chị gái của anh ấy, anh ấy không có ở nhà.)
  • There were no reports of any casualties in the earthquake according to the government. (Theo như chính phủ, không có báo cáo thương vong nào trong vụ động đất.)

Cách dùng 2


Dùng với nghĩa tuân theo hay trông cậy vào thứ gì đó

Ví dụ:

  • The task was done according to plan. (Nhiệm vụ được hoàn thành theo như kế hoạch.)
  • The pens are put into different boxes according to color. (Những chiếc bút được đặt vào những chiếc hộp khác nhau theo như màu sắc.)

Lưu ý


Để bày tỏ ý kiến cá nhân của bản thân, ta không dùng according to
  • According to me
  • According to my opinion
  • According to us
  • According to our opinion

Thay vào đó, ta dùng những cụm từ như in my opinion, to me, in our opinion v.v...

Ví dụ:

  • In my opinion, he is the greatest actor of all time. (Theo ý kiến của tôi, anh ta là diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại.)
  • To me, you should break up with him. (Theo tôi, bạn nên chia tay anh ta đi.)

No comments

Powered by Blogger.