Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo

Bạn đã biết hết tên tiếng Anh của các loại quần áo bạn mặc trên người chưa? Học hết các từ vựng trong bài viết này, bạn sẽ không còn lo lắng về điều này nữa. Nào hãy cùng nhau học các từ vựng tiếng Anh về quần áo nhé!


Danh sách từ vựng

 1. Jeans /dʒiːnz/: quần jean
 2. Sweatshirt /ˈswetʃɜːrt/: áo nỉ
 3. Sweatpants /ˈswetpænts/: quần thể thao
 4. T-shirt /ˈtiː ʃɜːt/: áo thun
 5. Polo shirt /ˈpəʊləʊ ʃɜːrt/: áo thun có cổ
 6. Shirt /ʃɜːrt/: áo sơ mi
 7. Blouse /blaʊz/: áo cánh (phụ nữ)
 8. Jacket /ˈdʒækɪt/: áo khoác
 9. Suit /suːt/: bộ com lê, bộ trang phục, bộ quần áo
 10. Shorts /ʃɔːrts/: quần đùi, quần sọt
 11. Skirt /skɜːrt/: váy
 12. Evening gown /ˈiːvnɪŋ ɡaʊn/: đầm dạ hội
 13. Tank top /ˈtæŋk tɒp/: áo ba lỗ
 14. Swimsuit /ˈswɪmsuːt/: đồ bơi
 15. Coat /kəʊt/: áo choàng ngoài, áo khoác
 16. Sweater /ˈswetər/: Áo len
 17. Pyjamas /pəˈdʒɑːməz/: Pijama, quần áo ngủ, đồ ngủ
 18. Bib overalls /ˈbɪb əʊvərɔːlz/: quần yếm
 19. Panties /ˈpæntiz/: quần lót nữ
 20. Bra /brɑː/: áo ngực
 21. Bathrobe /ˈbɑːθrəʊb/: áo choàng tắm
 22. Hoodie /ˈhʊdi/: áo trùm đầu
 23. Dress /dres/: đầm
 24. Swimming trunks /ˈswɪmɪŋ trʌŋks/: Quần bơi nam

No comments

Powered by Blogger.