Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề vật dụng nhà bếp

Bạn là người yêu thích nấu ăn, bạn muốn biết tên các vật dụng nhà bếp trong tiếng Anh? Vậy thì bạn đã vào đúng nơi rồi vì đây là bài viết tổng hợp các từ vựng về vật dụng nhà bếp.


Danh sách từ vựng


 1. Bowl /bəʊl/: cái bát (chén), cái tô
 2. Plate /pleɪt/: cái đĩa
 3. Spoon /spuːn/: cái muỗng (thìa)
 4. Chopstick(s) /ˈtʃɒpstɪk(s)/: đũa
 5. Fork /fɔːrk/: cái nĩa
 6. Spatula /ˈspætʃələ/: bàn xẻng (dùng để trộn và trang trí, nhất là trong nấu nướng và hội hoạ)
 7. Ladle /ˈleɪdl/: cái môi (cái muỗng múc canh)
 8. Whisk /wɪsk/: cái đánh trứng, cái đánh kem
 9. Chopping board /ˈtʃɒpɪŋ bɔːrd/: cái thớt
 10. Knife /naɪf/: con dao
 11. Frying pan /ˈfraɪɪŋ pæn/: cái chảo, chảo rán
 12. Pot /pɒt/: cái nồi
 13. Apron /ˈeɪprən/: tạp dề
 14. Salt cellar /ˈsɔːlt selər/: lọ muối
 15. Napkin /ˈnæpkɪn/: khăn ăn
 16. Colander /ˈkɒləndər/: cái rổ
 17. Rolling pin /ˈrəʊlɪŋ pɪn/: cái cán bột
 18. Sponge /spʌndʒ/ : miếng mút rửa chén
 19. Baking sheet /ˈbeɪkɪŋ ʃiːt/: khay nướng bánh
 20. Oven glove /ˈʌvn ɡlʌv/: găng tay chống nóng
 21. Pot holder /ˈpɒt həʊldər/: miếng lót nồi
 22. Peeler /ˈpiːlər/: dao bào
 23. Bottle opener /ˈbɒtl əʊpənər/: đồ khui nắp chai
 24. Garlic press /ˈɡɑːrlɪk pres/: dụng cụ bóc tỏi

No comments

Powered by Blogger.