Header Ads

Lời dịch bài hát Goodbye To Love - The Carpenters

Goodbye To Love là bài hát nổi tiếng của The Carpenters được phát hành năm 1972. Bài hát là một bản tình ca buồn, đầy tuyệt vọng khi người trong cuộc phải nói lời tạm biệt với tình yêu của đời mình. Phải chăng tình yêu vốn dĩ là thế, đau buồn nhiều hơn là hạnh phúc?


Lời dịch

Goodbye To Love
Tạm Biệt Tình Yêu

I'll say goodbye to love
Em sẽ nói lời tạm biệt với tình yêu
No one ever cared if I should live or die
Chẳng một ai quan tâm em sống hay chết
Time and time again the chance for love has passed me by
Hết lần này đến lần khác, cơ hội cho tình yêu cứ vụt khỏi em
And all I know of love is how to live without it
Và mọi điều em biết về tình yêu là làm sao sống mà không cần nó
I just can't seem to find it.
Em dường như không thể tìm thấy được nó

So I've made my mind up
Thế nên em đã quyết định rồi 
I must live my life alone
Em phải sống cuộc đời mình lẻ loi
And though it's not the easy way
Và dù rằng nó không phải là chuyện dễ dàng
I guess I've always known
Em đoán là em đã luôn hiểu được rằng
I'd say goodbye to love.
Em nên nói lời tạm biệt với tình yêu

There are no tomorrows for this heart of mine
Không có ngày mai cho trái tim này của em
Surely time will lose these bitter memories
Chắc chắn thời gian sẽ xoá nhoà đi những ký ức cay đắng này
And I'll find that there is someone to believe in
Và em sẽ tìm thấy ai đó mà em tin tưởng
And to live for something I could live for
Và sống cho điều mà em có thể sống vì nó

All the years of useless search have finally reached an end
Tất cả những năm tháng tìm kiếm vô vọng rốt cuộc đã đến hồi kết
Loneliness and empty days will be my only friend
Những ngày trống trải và cô độc là người bạn duy nhất của em
From this day love is forgotten 
Kể từ ngày tình yêu bị quên lãng này
I'll go on as best I can.
Em sẽ tiếp tục với điều tốt nhất có thể

What lies in the future is a mystery to us all
Điều xảy ra ở tương lại là một bí ẩn với đôi ta
No one can predict the wheel of fortune as it falls
Không ai có thể dự báo bánh xe định mệnh khi nó đổ sụp
There may come a time when I will see that I've been wrong
Có thể sẽ đến lúc em nhận ra mình đã sai
But for now this is my song.
Nhưng cho lúc này đây là bài hát của em

And it's goodbye to love
Và đó là lời tạm biệt với tình yêu
I'll say goodbye to love
Em sẽ nói lời tạm biệt với tình yêu

No comments

Powered by Blogger.