Header Ads

Lời dịch bài hát Happy New Year - ABBA

Cứ mỗi năm tết đến là bài hát Happy New Year của Abba lại được vang lên, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Đây chính là ca khúc nước ngoài được nghe nhiều nhất ở Việt Nam trong những dịp như này, mặc dù lời bài hát lại chứa chan nỗi buồn.


Lời dịch

Happy New Year
Chúc Mừng Năm Mới

No more champagne
Không còn sâm banh nữa
And the fireworks are through
Và pháo hoa đã tàn lụi
Here we are, me and you
Chúng ta ở đây, tôi và bạn
Feeling lost and feeling blue
Cảm thấy lạc lõng và chán chường
It's the end of the party
Đó là lúc tàn tiệc
And the morning seems so grey
Và buổi sáng dường như thật ảm đạm
So unlike yesterday
Thật không giống như hôm qua
Now's the time for us to say
Giờ là lúc để chúng ta nói

Happy new year
Chúc mừng năm mới
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Đôi lúc có thể nào tất cả chúng ta thấy được viễn cảnh
Of a world where every neighbour is a friend
Của một thế giới mà mọi láng giềng đều là bằng hữu?
Happy new year
Chúc mừng năm mới
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Có thể nào tất cả chúng ta có được hy vọng, ý chí cố gắng?
If we don't we might as well lay down and die
Nếu không thế chúng ta có thễ ngã quỵ và đi đời
You and I
Bạn và tôi

Sometimes I see
Đôi khi tôi thấy
How the brave new world arrives
Thế giới mới thật can đảm hiện hữu
And I see how it thrives
Và tôi thấy nó thật thịnh vượng
In the ashes of our lives
Trong đám tro tàn cuộc đời chúng ta
Oh yes, man is a fool
Ồ đúng thế, đàn ông là một kẻ khờ
And he thinks he'll be okay
Và anh ta nghĩ mình sẽ ổn thôi
Dragging on, feet of clay
Lê lết bàn chân đất sét
Never knowing he's astray
Chẳng hề hay biết mình lạc lối
Keeps on going anyway...
Cứ ngoan cố tiến tới bất kể gì ...

Happy new year
Chúc mừng năm mới
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Đôi lúc có thể nào tất cả chúng ta thấy được viễn cảnh
Of a world where every neighbour is a friend
Của một thế giới mà mọi láng giềng đều là bằng hữu?
Happy new year
Chúc mừng năm mới
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Có thể nào tất cả chúng ta có được hy vọng, ý chí cố gắng?
If we don't we might as well lay down and die
Nếu không thế chúng ta có thễ ngã quỵ và đi đời
You and I
Bạn và tôi

Seems to me now
Dường như với tôi bây giờ
That the dreams we had before
Những giấc mơ chúng ta có trước đây
Are all dead, nothing more
Đều đã tắt lụi hết, không còn gì
Than confetti on the floor
Ngoài hoa giấy trên sàn nhà
It's the end of a decade
Đây là kết thúc của một thập kỷ
In another ten years time
Trong thời gian mười năm tiếp theo 
Who can say what we'll find
Ai có thể nói được chúng sẽ tìm kiếm điều gì
What lies waiting down the line
Điều gì đang đợi chờ phía trước
In the end of eighty-nine
Vào cuối năm tám chín này

Happy new year
Chúc mừng năm mới
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Đôi lúc có thể nào tất cả chúng ta thấy được viễn cảnh
Of a world where every neighbour is a friend
Của một thế giới mà mọi láng giềng đều là bằng hữu?
Happy new year
Chúc mừng năm mới
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Có thể nào tất cả chúng ta có được hy vọng, ý chí cố gắng?
If we don't we might as well lay down and die
Nếu không thế chúng ta có thễ ngã quỵ và đi đời
You and I
Bạn và tôi

No comments

Powered by Blogger.